Bilbord kampanja„Državo, pokaži da nismo same!“

U Banjaluci je u toku je bilbord kampanja pod nazivom „Državo, pokaži da nismo same!“ čiji je cilj podizanje svijesti o prevenciji seksualnog uznemiravanja na radu.

Rezultati istraživanja koje je hCa sproveo 2018. godine pokazuju da postoji znatno veća vjerovatnoća da će žene doživjeti seksualno uznemiravanje na poslu nego muškarci. U poređenju sa 21,2 % muškaraca, 37.5 % žena izjavilo je da je doživjelo barem jedan oblik seksualnog uznemiravanja, a gotovo svaka peta žena je bila izložena seksualnom uznemivaranju više od jednom.

Od pojavnih oblika seksualnog uznemiravanja najviše je zastupljeno verbalno uznemiravanje poput neumjesnih seksualnih gesta, šala i zvukova, uglavnom od strane muškaraca. Iskustva žena ukazuju da rodno zasnovana diskriminacija i mobing utiču ne samo na njihovu ekonomsku situaciju, već i na njihovo fizičko i mentalno zdravlje.  Prema podacima Sindikata trgovine i ugostiteljstva BiH iz 2018. imali su samo jedan prijavljen slučaj seksualnog uznemiravanja.

Ova kampanja je dio aktivnosti u kslopu obilježavanja Međunarodnog dana žena, a kampanju podržavaju: Udruženje građana Oštra Nula, Helsinški parlament građana Banjaluka, Centar za mlade Kvart, Radnička solidarnost, Transparency international BiH, Revolt, eTrafika.net, Fondacija Udružene žene, Centar za informativnu dekontaminaciju mladih – BUKA i Inicijativa Građanke za ustavne promjene.

#DiskriminacijaNeRadi

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti