Brošura „Žene u medijima”

U brošuri „Žene u medijima” su predstavljeni rezultati četrnaestodnevnog monitoringa šest elektronskih i šest pisanih medija iz Republike Srpske i Federacije BiH.
Rezultati monitoringa su poražavajući i pokazuju potpunu neizbalansiranost i nejednaku zastupljenost muškaraca i žena u medijima – ženama ne pripada ni 20 odsto medijskog prostora u BiH. Monitoring je, takođe, pokazao da nema nijedne teme o kojoj žene govore više od muškaraca – od 663 televizijska priloga koji su analizirani tokom monitoringa žena se, kao kompetentno lice koje daje izjavu, komentariše i analizira aktuelnu političku ili ekonomsku situaciju, pojavila deset puta manje od muškarca – u svega 20 priloga. („Žene u medijima”, Banja Luka, oktobar 2004.)
Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti