• Kategorija

  • Ali mora biti čisto

   Izbor fotografija za kalendar 2014.

   27 Maja, 2013

   Helsinški parlament građana Banja Luka i Fondacija CURE iz Sarajeva vas pozivaju da izaberete 12 fotografija koje po vašem mišljenju najupečatljivije govore o položaju…  

  • alternativni lok

   16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

   26 Novembra, 2010

   Kampanja se od 1991. godine obilježava širom svijeta u periodu od 25. novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad žena do 10. decembra…  

  • Prioriteti djelovanja

   21 Septembra, 2009

   Osnaživanje marginalizovanih grupa, posebno žena, mladih i manjinskih grupa, za političko djelovanje i unapređenje svog položaja u društvu Uticaj na institucije vlasti u Bosni…  

  • EDUKATIVNI PROGRAMI U PONUDI

   17 Septembra, 2009

   Civilno društvo i ljudska prava Osnovni treninzi Civilno društvo i aktivizam (pojam civilnog društva, pojam nevladinih organizacija, uloga, status i zakonski okvir u BiH, formiranje…  

  • Programsko područje: Stvaranje uslova za intenzivnije uključivanje mladih u javni život

   16 Septembra, 2009

   Ciljevi programskog područja su stvaranje pretpostavki za intenzivnije uključivanje mladih u javni život, osnaživanje i povezivanje mladih po interesnim područjima za aktivnije učešće u…  

  • Vizija

   15 Septembra, 2009

   Društvo jednakih mogućnosti za sve.

  • Misija

   15 Septembra, 2009

   Helsinški parlament građana Banja Luka je organizacija koja podržava i stimuliše autonomnost i slobodu svih građana uključivanjem marginalizovanih društvenih grupa u demokratske procese, naročito…  

  • O nama

   15 Septembra, 2009

   Helsinški parlament građana (HPG) Banja Luka je registrovan 16. avgusta 1996. godine kao lokalna nevladina organizacija u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini. Od tog vremena…  

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.