COVID-19 i rodno zasnovano nasilje: Da li nas je pandemija išta naučila?

Izolacija tokom pandemije zarobila je mnoge žene kod kuće sa nasilnicima. Poslednje analize govore da se nasilje u zemljama EU tokom izolacije povećalo za 30%. To je razlog zbog kojeg  Europski institut za ravnopravnost polova (EIGE) aktivno proučava kako možemo zaštititi žene u doba krize – bilo pandemije, prirodne katastrofe ili ekonomske recesije.

Nasilje u porodici događa se svuda. Ipak, svaka država članica EU prikuplja podatke na drugačiji način, što utiče na to da nekada promaknu  važni detalji. Da bi pravilno izmjerili stepen nasilja i predvidjeli šta će se dogoditi u krizi, moramo problemu pristupiti sa različitih pravaca. Konstatno moramo analizirati: koliko se žena suočilo sa fizičkim, seksualnim, psihološkim i ekonomskim nasiljem;  kakav je bio njihov odnos sa počiniocem;  koliko je odobreno zahtjeva za zaštitu i slično. EIGE se trudi analizirati koliko su države članice dobro i detaljno odgovorile na ova pitanja i odgovori će uskoro biti objavljeni  u bazi podataka o rodnoj statistici.

Službe podrške moraju biti proaktivne i koordinirane. Policija, zdravstvena i socijalna služba treba da rade zajedno na identifikaciji žena sa posebno visokim rizikom, poput onih koje su se prethodno suočile sa nasiljem od strane partnera. Rad sa počiniteljima nasilja takođe može biti efikasan i tokom pandemije neke zemlje su imale praksu da rade sa njima online. EIGE-ov vodič za procjenu i upravljanje rizikom može pomoći policiji da primijeni takav više-agencijski pristup kako bi se osigurala ažurnost i efektivnost.

Porodica, prijatelji i komšije trebali bi biti aktivni u prijavama osoba za koje sumnjaju da su pod rizikom.  Budući da su zlostavljači uvijek prisutni tokom izolacije, to prijavljivanje zločina može učiniti težim. Kampanje koje predvode vlade mogu pomoći podizanju svijesti ljudi o nasilju u porodici, sa naglaskom kako to uočiti i kako dobiti pomoć. Na primjer, u martu je oko četvrtine poziva na telefonsku liniju za nasilje u porodici u Španiji stiglo od prijatelja i porodice. EIGE dublje istražuje ono što pomaže svjedocima i objavit će svoje rezultate tokom ove godine.

Kreativnost i prilagodljivost su ključni u traženju novih rješenja. Posljednjih mjeseci vlade, službe za podršku i privatne kompanije zajedno su radile na stvaranju digitalnih alata koji olakšavaju izvještavanje i lakše pružaju smještaj za one koji bježe od nasilja. Šta smo nakon krize naučili i šta ćemo morati učiniti bolje da zaštitimo žene od nasilja? EIGE će dati odgovore u posebnoj studiji o Covid-19 i nasilju nad ženama, koja će biti objavljena kasnije ove godine.

Sva iskustva do sada govore da različite vrste kriza pogoršavaju situaciju kada je ravnopravnost polova u pitanju, a posebno u slučaju nasilja. Najšire mjere za sprečavanje nasilja u porodici predstavljene  su u Istanbulskoj konvenciji koju su potpisale sve države članice EU. Slijedeći ove smjernice i dalje je najbolji način zaštite žena aktivan rad na suzbijanju nasilja i uspostavljanju ravnopravnosti polova u svim segmentima društva.

Izvor:
https://eige.europa.eu/

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti