Žena danas 11

zd11
Pred vama je jedanaesta publikacija “Žena danas” koja daje pregled aktivnosti realizovanih u
okviru projekta koji su tokom 2007. godine partnerski realizovale nevladine organizacije Helsinški parlament gra|ana Banja Luka i Udružene žene Banja Luka. A aktivnosti nije bilo malo: šest pripremnih sastanaka, pripremna radionica i istraživanje o rodnim stereotipima, okrugli sto u Banjaluci i tribine u Bihaću, Mostaru, Sarajevu, Tuzli, Tomislavgradu, Trebinju, Višegradu,
Prijedoru i Bijeljini na kojem su predstavljeni rezultati istraživanja, četiri javne tribine u Banja Luci pod zajedničkim nazivom “Aktuelni trenutak”, šest TV emisija, četiri konferencije za novinare i publikacija “Zašto nisi izabrala boljeg” povodom desetogodišnjice rada SOS telefona za žene.Osim toga na inicijativu naših organizacija u organizaciji Odbora za jednake mogućnosti Narodne skupštine Republike Srpske odr`ano je i javno saslušanje na temu “Finansiranje sigurnih kuća za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja”.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti