Evropski parlament: korak bliže ka korporativnoj odgovornosti, ali ključna poboljšanja su i dalje potrebna

Globalna kampanja “čista odjeća” (Clean Clothes Campaign) čiji je i HPG BL dio, pozdravlja izvještaj Evropskog parlamenta o Direktivi o korporativnoj održivosti (CSDDD) koja je danas odobrena velikom većinom glasova. Zakon o due diligence-u, koji je prvi put predložila Evropska komisija u februaru 2022. godine, ima za cilj da velike kompanije EU pozove na odgovornost za kršenje ljudskih prava i ekoloških standarda u njihovim lancima vrijednosti.

CCC je prije samo mjesec dana obilježio 10. godišnjicu urušavanja zgrade Rana Plaza u Bangladešu u kojoj je poginulo najmanje 1.138 radnika, a na hiljade je povrijeđeno. Ova jeziva tragedija uništila je živote hiljada radnika i njihovih porodica.

Privukao je pažnju širom svijeta na raširenu eksploataciju u industriji odjeće i potrebu za korporativnom odgovornošću. Uprkos obećanjima o promjenama, dobrovoljne obaveze kompanija nisu bile dovoljne da unesu značajnu promjenu u živote radnika u industriji odjeće.

Posljednjih godina, radnici, građani i civilno društvo širom svijeta pozivali su na ambiciozne zakone koji bi zaštitili radnike, zajednice i životnu sredinu širom svijeta i pozvali kompanije na odgovornost za negativan uticaj njihovog poslovanja.

Danas usvojeni tekst pokazuje odlučnost Evropskog parlamenta da se bori za poštovanje ljudskih prava i životne sredine širom svijeta.

Tekst sada zahtijeva od povećanog broja kompanija da sprovode dubinsku analizu u svom lancu vrijednosti i u svim svojim poslovnim odnosima, u skladu sa međunarodnim standardima UN-a i OECD-a. Kompanije bi morale da obrate pažnju na širi spektar ljudskih i radnih prava, uključujući konvencije MOR-a o bezbjednosti i zdravlju na radu, o nasilju i uznemiravanju na rad, kao i pravo na platu za život. Od kompanija bi se tražilo da procijene kako njihovi poslovni modeli i prakse određivanja cijena mogu nanijeti štetu, čime bi se priznala uloga nepoštene kupovne prakse. Takođe, novom direktivom korporativna zloupotreba proceduralnih preporeka sa kojima se mnogobrojni radnici suočavaju više neće biti moguća.

Slika preuzeta od: Justice is everyone's business action on 1 June 2023, Philip Reynaers / Photonews

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti