HPG učestvovao u konferencija o rodnoj ravnopravnosti na univerzitetima

Predstavnice Helsinškog parlamenta građana uzele su učešće u dvodnevnoj regionalnoj konferenciji „Rodna ravnopravnost na univerzitetima: teorijske perspektive, institucionalno djelovanje i društveni angažman”, organizovanoj od strane Instituta za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta u periodu od 26. i 27. maja. U radu ovog naučno-stručnog skupa učestvovali su predstavnici i predstavnice univerziteta, naučnih instituta i nevladinih organizacija iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Tokom dvodnevnog rada u okviru konferencije održano je šest tematskih sesija i jedna panel diskusija na kojima su predstavljena kako teorijski i empirijska istraživanja tako i institucionalne strategije i primjeri aktivističkog rada u borbi za bolji položaj žena u društvu. U okviru sesije o feminističkim i rodnim teorijama raspravljalo se o Drugosti u filozofiji, feminističkoj epistemologiji, hermeneutičkoj nepravdi. Zašto i dalje žene ostaju na marginama istorijskih istraživanja, u kojoj mjeri su nevidljive u javnom prostoru i na koji način je to moguće mijenjati bila je tema razgovora tokom sesije o zaboravljenom nasljeđu. O tome je govorila i Dragana Dardić koja je predstavila inicijativu HPG o uvođenje feminističke ture o znamenitim ženama Banjaluke.

Rodno zasnovano nasilje, kao problem koji je znatno izražen u savremenim društvima, bila je tema u okviru koje je poseban naglasak bio na lokalnim istraživanjima i konkretnim načinima pomoći ženama žrtvama nasilja. Tomo prilikom predstavnica Helsinškog parlamenta građana, Svjetlana Ramić Marković, predstavila je nalaze istraživanja o rasprostranjenosti rodno-zasnovane diskriminacije na tržištu rada, koje je prethodno objavljeno u okviru istraživanja ,,Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada u BiH”.

Kako se rodne politike provode na univerzitetima i koji su to institucionalni mehanizmi koji se primjenjuju odgovoralo se na sesiji u okviru koje su teme bile: plan rodne ravnopravnosti, uloga i značaj rodnih studija i posebnih resursnih centara, pravni okvir za djelovanje protiv seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja. Posebna sesija bila je posvećena pitanjima rodne dimenzije u istraživanjima.

Glavna nit povezivanja prezentovanih izlaganja bilo je isticanje potrebe za značajnijim aktivnostima visokoškolskih institucija u promovisanju rodne ravnopravnosti i važnosti djelovanja civilnog društva u ovoj oblasti, te njihovo sinergijsko djelovanje.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti