Institucije se ne smiju oglušiti na iskaze zlostavljanih žena

VijestiKomentari isključeni za Institucije se ne smiju oglušiti na iskaze zlostavljanih žena

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH poziva nadležne institucije da se oglase i postupe povodom informacija koje su tokom jučerašnjeg dana objavljene anonimno na Facebook stranici “Nisam tražila”, od strane žena koje su doživjele seksualno uznemiravanje i zlostavljanje, te o njemu progovorile. Tražimo od ovih institucija da hitno saopšte javnosti koje će mjere poduzeti povodom uznemiravajućih informacija o masovnom zlostavljanju i uznemiravanju više desetina žena iz BiH.

Podsjećamo da je spolni odnošaj zloupotrebom položaja krivično djelo, a naročito otežavajuća okolnost je činjenje istog unutar obrazovnih ustanova. Kredibilne javne informacije o kontinuiranim pokušajima izvršenja krivičnog djela, od kojih nekih i nad maloljetnim osobama, više su nego dovoljan razlog da nadležna policijska tijela i pravosudne institucije pokrenu istragu unutar ustanova čiji su uposlenici izvršili ili pokušali izvršiti takvo djelo.

Na spomenuta svjedočanstva već je saopštenjem reagirala Akademija scenskih umjetnosti u Sarajevu, te se nadamo da će ovaj prvi korak u prihvatanju odgovornosti za dosadašnje propuštanje da se studenti/ce zaštite od seksualnog nasilja poslužiti kao primjer i drugim ustanovama. Pozivamo sve ustanove i institucije u kojima je vršeno seksualno nasilje, da pruže podršku ženama i djevojkama koje su preživjele seksualno nasilje, da imenuju zlostavljače, sarađuju sa policijskim i pravosudnim institucijama, te uvedu propise i mehanizme kojima će se ovakvo ponašanje sprječavati i sankcionisati u okviru samih ustanova. Kulturi šutnje i prećutnog odobravanja seksualnog i drugog nasilja ne smije biti mjesta u bilo kojoj instituciji, te pozivamo ustanove i institucije da hitno adresiraju i mijenjaju ove prakse i preventivno djeluju radi sprečavanja seksualnog nasilja.

Očekujemo da se u ove procese uključe i postojeći mehanizmi za zaštitu ljudskih prava i osiguravanje rodne ravnopravnosti u BiH: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, Agencija za ravnopravnost spolova BiH i entitetski gender centri – kako bi osigurali da se oni vode uz poštovanje najviših standarda zaštite svjedokinja, koje moraju imati punu i nedvosmislenu podršku i zaštitu nadležnih institucija i ustanova, civilnog sektora i društva.

Inicijativa daje punu podršku svim ženama koje su progovorile o seksualnom nasilju kojem su bile izložene. Procesuiranje i kažnjavanje krivičnih djela nije i ne smije biti odgovornost žrtava, naročito kada se radi o seksualnom nasilju, čije prijavljivanje često dovodi do sekundarne viktimizacije i do novog zlostavljanja. Osobe koje su preživjele zlostavljanje i uznemiravanje često nemaju podršku zajednice kada se odluče prijaviti takva krivična djela i trpe pritiske okoline kada to urade, što, zajedno sa neadekvatnim tretmanom od strane institucija, dovodi do faktičke nekažnjivosti seksualnog nasilja u našem društvu.

Stoga je od ključnog značaja da istražni organi i pravosudne institucije hitno i odlučno reagiraju na informacije koje su jučer iznijete, makar i anonimno; da pokažu spremnost i jasnu opredijeljenost da zaštite od nasilja žene i djevojčice i kazne zlostavljače, te da pošalju jasnu poruku da se nasilje nad ženama i djevojčicama više neće tolerisati u bh. društvu.

Bosna i Hercegovina na svom evropskom putu treba i mora primjenjivati najviše standarde zaštite ljudskih prava, te se ugledati na propise i prakse zemalja članica EU. Nova strategija rodne ravnopravnosti EU navodi da će EU i njene članice poduzeti sve neophodne mjere za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, posebno seksualnog nasilja, te pružiti podršku preživjelima ovog nasilja, i sankcionisati počinitelje. Prvi korak za BiH, njene entitete i Brčko distrikt u cilju osiguravanja adekvatnog suzbijanju seksualnog nasilja svakako je usklađivanje krivičnog zakonodavstva s Istanbulskom konvencijom, usvajanje pratećih podzakonskih akata, edukacija državnih, pravosudnih i policijskih službenika/ca i uspostavljanje funkcionalnog institucionalnog psiho-socijalnog sistema podrške preživjelima seksualnog nasilja.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.