Istraživanje o rasprostranjenosti seksualne iznude u društvu

Predmet istraživanja o rasprostranjenosti seksualne iznude u društvo je seksualnio iznuđivanje kao spoj seksualnog uznemiravanja i zloupotrebe povjerene vlasti (korupcije), radi dobijanja seksualne koristi.
Opšti cilj kreiranog empirijskog istraživanja ogleda se u prikupljanju podataka o svijesti i rasprostranjenosti (seksualne iznude) u javnom i privatnom sektoru, a u svrhu utvrđivanje različitih stavova, pogleda i mišljenja ispitanika o predmetu istraživanja. Pored toga cilj se ogleda i u sticanju uvida u stavove i razmišljanja učesnika/ca o pojavi, njenoj rasprostanjenosti, uticaju na pojed- ince i društvo.

Takođe, cilj istraživanje jeste da se i ispita mogućnost integracije pojma seksualno iznuđivanje “sextortion” u relevantne zakone i politike.

Istraživanje je dostupno na:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti