Kako ostvariti rodnu ravnopravnost u organizacijama civilnog društva?

Juče, 19. oktobra 2021. godine u Banjaluci je održana radionica pod nazivom „Kako ostvariti rodnu ravnopravnost u organizacijama civilnog društva?“ na kojoj su 20 predstavnika i predstavnica iz 12  organizacija iz Banjaluke imali priliku da unaprijede znanja o tome kako napisati rodno odgovoran projekat, na koji način inkorporirati rodnu komponentu u programe, strukture i interne dokumente unutar svojih organizacija.

Ova, druga radionica je bila zasnovana na publikaciji „Kratki vodič za urodnjavanje organizacija civilnog društva“, a bila je namijenjena menadžmentu organizacija – izvršnim direktorima/cama, projekt koordinatorima/cama, program i finansijskim menadžerima/kama.

Razmjenom iskustava, alata i metoda koje organizacije već parktikuju a čiji je cilj unaprijediti rodnu ravnopravnost unutar organizacija zaključeno je da je važno da rodna ravnopravnost bude eksplicitno navedena gdje god je to moguće (u statutima, pravilnicima, odlukama,…) kako se ne bi ostavio prostor da se rodna ravnopravnost pretpostavlja i podrazumijeva nego da bude pravilo i jedno od načela rada organizacija.

Ova radionica je druga koja se bavi temom rodne ravnopravnosti, a realizuje se u okviru projekta „Urodnjavanje organizacija civilnog društva“ koji podržava Fondacija Heirich Boll, Sarajevo. Cilj radionica je bio podizanje svijesti osoblja organizacija o važnosti rodne ravnopravnosti kako bi kvalitetnije implementirali projekte i programe i kako bi se unaprijedila radna kultura unutar samih organizacija.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti