Konferencija o civilnom društvu u RS: Ne restriktivnim zakonima i pritiscima

Konferencija „Civilno društvo u Republici Srpskoj – izazovi i perspektive“, koja je održana u Banjaluci 22. i 23. septembra, okupila je veliki broj predstavnika/ca organizacija civilnog društva, kako bi na jednom mjestu razgovarali  o stanju u društvu, a posebno u civilnom sektoru, u svjetlu izmjena Krivičnog zakonika i usvajanja Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, koji  će se 26. septembra naći na dnevnom redu sjednice Narodne skupštine RS.

 Učesnici su podijelili iskustva svojih organizacija u ovim  izazovnim i nimalo lakim vremenima, od pandemije pa sve do usvajanja restriktivnih zakona.  Generalno su se složili da se treba u potpunosti povući Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, jer je sporan iz više razloga, diskriminatorski je, njime se represivan pritisak na organizacije civilnog društva nastavlja, a i mnoge njegove odredbe, kao što je zabrana političkog djelovanja, su nejasne i zabrinjavajuće.

Pomenuti Nacrt zakona, rečeno je, visi kao veliki teret nad udruženjima, koja na terenu ne samo da pomažu građanima/kama, već i sprečavaju korupciju, pljačku itd. Postavilo se pitanje: Kakvo bismo društvo imali da nema organizacija civilnog društva ili da im rad bude zabranjen?

Istaknuto je da vlast decenijski  radi da se stvori negativan imidž za targetirane organizacije civilnog društva, a ukazano je i na problem ignorisanja institucija sa kojima se većina organizacija suočava (nepozivanje na javne rasprave, odbijanje pružanja informacija po zahtjevima za pristup informacijama, itd.).

Zaključeno je da dodatno treba raditi na popravljanju imidža udruženja, ali i efektivnije upoznavanje  građana/ki sa uslugama koje udruženja pružaju, kao što su servisi podrške ženama žrtvama nasilja ili humanitarni servisi.

Tokom ove dvodnevne konferencije održane su i zanimljive radionice u grupama na kojima su učesnici/ce konferencije pokazali svoje ideje za dalji aktivizam, načine saradnje, nove kampanje, inicijative, javne rasprave…

Istaknuto je da moramo sačuvati slobodu da se udružujemo i zajedno djelujemo sa našim građanima/ka!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti