Aktuelno

FIGAP_program_BiH_JPG
Aktuelno

Član koji nedostaje

Projekat: Član koji nedostaje – zakonsko, ekonomsko i psihosocijalno osnaživanje samohranih roditelja na području RS Helsinški parlament građana Banja Luka i Udruženje samohranih roditelja “Ponos”

kvinatillkvina
Aktuelno

Žena i pravo danas

Helsinški parlement građana Banja Luka i Udružene žene Banja Luka započeli su 1. januara 2012. godine realizaciju zajedničkog projekta “Žena i pravo danas XVI”. U

Aktuelno

Projekat: Ženska strana politike

Helsinški parlament građana Banjaluka je počeo projekat pod nazivom “Ženska strana politike” čiji je cilj osnažiti položaj  žena iz političkih partija, posebno unutar upravljačkih struktura,

javni_servisi
Aktuelno

Javni servisi – žene u predizbornoj kampanji

Udružene žene i Helsinški parlament građana Banjaluke, zajedno sa Džender centrom Vlade Republike Srpske (RS), uputiće prijedlog Radio-televiziji RS da upriliči bar dvije ciljane emisije

w_logo_7
Aktuelno

Projekat: Partnerstvo za promjenu

Banja Luka, 20. januar 2009. Projekat „Linkovi za promjenu“ – Podrška implementaciji Zakona o ravnopravnosti polova u BiH je nastavak projekta „Ravnopravnost polova i sudska

Aktuelno

Projekat: Žena danas

Banja Luka, 5. maj 2009. Projekat „Žena danas“ nevladine organizacije „Udružene žene” i Helsinški parlament građana Banjaluka realizuju od 1997. godine. Opšti cilj ovog projekta

Aktuelno

Projekat: Žena i pravo

Projekat „Žena i pravo” od 1. marta 1997. godine realizuju partnerski “Udružene žene” i Helsinški parlament građana Banja Luka, uz finansijsku podršku Fondacije Kvinna till