Aktuelno

Aktuelno

Klimatska kriza sve više pogađa žene

Klimatska kriza ne pogađa sve jednako. Veća je vjerovatnoća da će žene i djevojke iskusiti negativne efekte klimatskih promjena u odnosu na muškarce. Na primjer,

Aktuelno

Alternativni CEDAW izvještaj

U Sarajevu je prezentovan alternativni CEDAW izvještaj organizacija civilnog društva o provedbi tzv. Ženske konvencije za period 2019-2023. koji je ponudio jasne podatke o stanju

Aktuelno

Rodna ravnopravnost u sektoru sigurnosti

Helsinški parlament građana Banja Luka danas u Sarajevu prisustvuje konferenciji “Rodna ravnopravnost u sektoru sigurnosti”. Na konferenciji će biti prezentovan rad Koordinacionog odbora Ministarstva sigurnosti