• Kategorija

  • FIGAP_program_BiH_JPG

   Član koji nedostaje

   16 Aprila, 2012

   Projekat: Član koji nedostaje – zakonsko, ekonomsko i psihosocijalno osnaživanje samohranih roditelja na području RS Helsinški parlament građana Banja Luka i Udruženje samohranih roditelja…  

  • kvinatillkvina

   Žena i pravo danas

   12 Aprila, 2012

   Helsinški parlement građana Banja Luka i Udružene žene Banja Luka započeli su 1. januara 2012. godine realizaciju zajedničkog projekta “Žena i pravo danas XVI”….  

  • Projekat: Ženska strana politike

   28 Oktobra, 2011

   Helsinški parlament građana Banjaluka je počeo projekat pod nazivom “Ženska strana politike” čiji je cilj osnažiti položaj  žena iz političkih partija, posebno unutar upravljačkih…  

  • javni_servisi

   Javni servisi – žene u predizbornoj kampanji

   14 Jula, 2010

   Udružene žene i Helsinški parlament građana Banjaluke, zajedno sa Džender centrom Vlade Republike Srpske (RS), uputiće prijedlog Radio-televiziji RS da upriliči bar dvije ciljane…  

  • w_logo_7

   Projekat: Partnerstvo za promjenu

   16 Septembra, 2009

   Banja Luka, 20. januar 2009. Projekat „Linkovi za promjenu“ – Podrška implementaciji Zakona o ravnopravnosti polova u BiH je nastavak projekta „Ravnopravnost polova i…  

  • Projekat: Žena danas

   16 Septembra, 2009

   Banja Luka, 5. maj 2009. Projekat „Žena danas“ nevladine organizacije „Udružene žene” i Helsinški parlament građana Banjaluka realizuju od 1997. godine. Opšti cilj ovog…  

  • Projekat: Žena i pravo

   16 Septembra, 2009

   Projekat „Žena i pravo” od 1. marta 1997. godine realizuju partnerski “Udružene žene” i Helsinški parlament građana Banja Luka, uz finansijsku podršku Fondacije Kvinna…  

  • Ženska izborna kampanja – LOKALNI IZBORI 2008.

   16 Septembra, 2009

   „Ženska izborna kampanja – lokalni izbori 2008“ realizovana je u oganizaciji Helsinškog parlamenta građana Banja Luka i Udruženih žena Banja Luka u partnerstvu sa…  

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.