KONKURS ZA POSAO: Projektni koordinator/ica na projektu Evropske unije

Helsinški parlament građana Banjaluka raspisuje konkurs za sljedeće radno mjesto:

Projektni koordinator/ica na projektu Evropske unije
Oblast rada: Zaštita branitelja i braniteljica ljudskih prava

Opis pozicije:

Helsinški parlament građana Banjaluka traži projektnog koordinatora/icu koji/a će raditi na projektu Evropske unije, koji se tiče zaštite branitelja i braniteljica ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Projektni koordinator/ica će učestvovati u implementaciji predviđenih projektnih ciljeva,  aktivnosti i rezultata.

Poslovni zadaci:

 • Planiranje, implementacija, evidencija i evaluacija sljedećih projektnih aktivnosti:
 • Treninzi za izgradnju kapaciteta za uspostavu Linije za pomoć braniteljima i braniteljicama ljudskih prava;
 • Razvijanje Knjige standarda sa svim procedurama i pravilima;
 • Razvoj mreže advokata, pravnika i stručnjaka za pitanja zaštite ljudskih prava, posebno za međunarodne standarde zaštite branitelja i braniteljica ljudskih prava;
 • Razvijanje cjelovitog sistema praćenja i izvještavanja o kršenjima ljudskih prava aktivista/ica i novinara/ki, branitelja/ica ljudskih prava;
 • Razvoj metodologije i provođenje istraživanja o izvještavanju o braniteljima i braniteljicama ljudskih prava u medijskom i javnom kontekstu;
 • Organizacija obuka za rad na Liniji za pomoć braniteljima ljudskih prava, kao i za praćenje i izvještavanje o povredama i kršenjima ljudskih prava branitelja i braniteljica ljudskih prava;
 • Izvještavanje prema domaćim i stranim institucijama i organizacijama, mrežama i inicijativama u oblasti evropskih integracija i ljudskih prava, te održavanje konsultacija s drugim organizacijama civilnog društva u oblasti izvještavanja i zagovaranja prema domaćim i stranim institucijama;
 • Pisanje izvještaja prema donatoru;
 • Saradnja i koordinacija sa osobljem i projektima unutar HPG-a;
 • Drugi poslovi po potrebi.
 • Minimalni uslovi koje kandidat/kinja treba da ispunjava su:
 • Završen fakultet (prednost društvene nauke)
 • Dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Organizacijske sposobnosti i sposobnosti komunikacije i rada sa različitim ciljnim skupinama;
 • Odlično poznavanje engleskog jezika;
 • Odlično poznavanje rada na računaru.

Način prijave:

 • Motivaciono pismo;
 • CV – do 3 stranice maksimalno;
 • Dva kontakta preporuke (ime i prezime, organizacija, mail, broj telefona itd.)
 • Drugi dokumenti po izboru kandidata/kinje.

Prijave treba isključivo slati putem maila: azolja@hcabl.org 

 sa naslovom: «PRIJAVA NA OGLAS ZA KOORDINTORA_ICU»

Rok za prijavu: 25.1.2024.

Kandidati_kinje koju prođu u uži krug selekcije biće pozvani/e na testiranje i intervjuisanje.

 Svi kandidati/kinje će biti informisani do 31. januara 2024. o ishodu njihove prijave.

Angažman:

Pola radnog vremena, 20 sati sedmično, inicijalni ugovor o radu na 3 mjeseca (probni rad) sa mogućnošću produženja na najmanje još 19 mjeseci i mogućnošću angažmana na puno radno vrijeme.
Početak rada: 1. februar 2024. godine
Lokacija: Banjaluka

Dodatne pogodnosti:  Odlične prilike za strukturirano i plaćeno profesionalno učenje i usavršavanje u okviru radnog vremena, mogućnost napredovanja u rada i rad na drugim projektima.

Helsinški parlament građana baštini vrijednosti inkluzije i diverziteta i ima pristup u davanju jednakih prilika za zapošljavanje svim zainteresovanim osobama. Ohrabrujemo sve kandidate/kinje bez obzira na njihove lične karakteristike, socijalni status, rasu, etničko ili nacionalno porijeklo, spol, seksualnu orijentaciju, rodni identitet, vjeru, bračni status, invaliditet, starateljstvo/skrbništvo, hroničnu bolest ili bilo koju drugu zaštićenu ličnu karakteristiku, da apliciraju na ovu poziciju.

Napomena:


Ukoliko imate problema sa otvaranjem ili čitanjem ovog oglasa, i voljeli biste da ga dobijete u nekom drugom formatu, molimo Vas da nam se javite na e mail: azolja@hcabl.org ili putem telefona na: +387 51 432 750.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti