MAJDA IBRAKOVIĆ: Sad je prilika da građani/ke razmišljaju o proizvodnji svoje energije

Profit ne može biti važniji od ljudskih života, ali i od prirode, jer ljudski životi ovise o prirodnim vrijednostima i dobrima, koji se trenutno u našoj zemlji kradu i pljačkaju baš zarad profita, istakla je Majda Ibraković, koordinatorica Eko BiH mreže, sa kojom smo razgovarali tokom tokom “Trećeg radnog okupljanja platforme za ekofeminističko djelovanje u Bosni i Hercegovini EKOFEM BiH”, održanog u oktobru u Banjaluci.

Majda je, između ostalog,  ukazala na važnost prelaska na obnovljive izvore energije, ali i na pravičnost koja se mora desiti u energetskom sistemu.

Kakvu promjenu mora doživjeti naš energetski sistem i šta je ključno kada je u pitanju zelena tranzicija?

MAJDA: Energetski sistem i njegova transformacija iz prljavih izvora kao što je ugalj na čiste izvore treba da bude pravičan, inkluzivan i takav da će uključivati i žene i muškarce i marginalizovane grupe. Svi smo mi, u konačnici, potrošači i konzumenti električne energije. Ono što nas u našim borbama pomalo zabrinjava jeste to da ponovo doživljavamo tranziciju koja će pogodovati određenima skupinama i privilegovanim korporacijama. Sada je jedinstvena prilika da se uključe građani/ke naše zemlje, pogotovo pokreti, lokalne zajednice i organizacije, jer smo konačno dobili zakonsku legislativu, konkretno rečeno zakone o obnovljivim izvorima energije u oba entiteta, pa možemo direktno, pravno i legalno postati kao građani/ke kupci i proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora. Šta to u praksi znači? Svaki građanin/ka sada bez većih administrativno – pravnih opstrukcija, može samostalno proizvoditi svoju energiju, može kontrolisati svoju proizvodnju i potrošnju. Mislim da će tek kada građani/ke budu proizvodili energiju iz vlastitih sistema i za sopstvene potrebe doći do promjene svijesti o našoj energiji i doći će definitivno do povećanja energetske efikasnosti u našim domovima, jer onoliko koliko proizvedemo toliko i trošimo. Gledaćemo zaista na svaki kilovat- sat u našim domovima. I cijene će utjecati na promjenu svijesti o energiji i njenom preuzimanju u ruke građana. Izvjesno je da će poskupiti električna energija i smatram da će to biti itekako dovoljan poticaj da ljudi zaista počnu razmišljati o promjeni. Nadajmo se da će do tada, u skladu sa donošenjem zakona  i podzakonskih akata,  dovoljno sredstava biti prebačeno direktno lokalnim zajednicama za sufinansiranje projekta i da će ljudi imati stimulans da instaliraju, na primjer, solarne panele i da kasnije imaju besplatnu energiju. Oni će sami odlučivati na koji način i kako će takvu energiju trošiti.

Da li su građani/ke dovoljno informisani o tim zakonima? Čini se da su mnogi i dalje u nedoumici kakve subvencije mogu dobiti, da li domaćinstva mogu piti prozumjeri (kupac- proizvođač energije), koliko im se tačno isplati instalacija solarnih panela…?

MAJDA: Upravo u članovima zakonima koje sam navela, postoji nadležnost i odgovornost, u ovom slučaju entitetskih ministarstava, koji moraju imati određeni resor ili tijelo, koje će pružati informacije ne samo o ovim zakonima, već i načinama implementacije, vrstama podrške, pojašnjenjima ko može sve da postane prozumjer ili dio zajednice obnovljivih izvora… Naše institucije moraju organizovati javnu kampanju, u kojoj ćemo i mi kao organizacije, pokreti, građani/ke pomoći da se širi informisanost. Razumijem naše građane/ke koji su suočeni sa mnogim pitanjima, međutim ne bismo samo trebali čekati na naše vlasti da oni pokrenu javnu kampanju, nego se informisati u svojim lokalnim zajednicama, pratiti i ovo što rade aktivisti/kinje, pokreti i organizacije, jer će i oni provoditi kampanje informisanja i edukacija na ovu temu. I EKO BiH mreže će imati takvih edukacija, prije svega za ekološke organizacije. Građani/ke trebaju da imaju „ širom oči otvorene“ jer će u narednom periodu biti poziva za subvencionisanje.

Kakva je perspektiva ekofeminizama i platforme EKOFEM BiH?

MAJDA: Meni je ova platforma donijela neka nova znanja i poveznice između feminizma, specizma i nepravde patrijahalnog pristupa, koji nas je sve, nebitno koji je rod u pitanju, zarobio u sistemu koji diktira profit. EKOFEM BiH daje nova iskustva i pruža znanja, kao i literaturu, koju organizacije, i one koje nisu dio platforme, mogu slobodno da koriste. Takođe,  postoji i web stranica sa dostupnim materijalima. Moramo pričati o ovim temama, ali ne bih voljela da postoji dualizam, tačnije razdvajanje feministkinja od ostalih,  ili ekoaktivista od ostalih, nego da pokažemo jedan primjer solidarnosti i podrške, koji će i u našoj zemlji, ali i globalno, ujediniti više pokreta.

Razgovarala: Vesna Iliktarević

Fotografija 1: Ustupljena fotografija/Majda Ibraković

Fotografija2: Helsinški parlament građana/EKOFEM konferencija

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti