Mediji – vaši saveznici

Priručnik “Mediji – vaši saveznici” rezultat je višegodišnjeg rada sa grupama predstavnica političkih partija i nevladinih organizacija, kao i njihovih mladih aktivista, koje su organizovali Helsinški parlament građana Banja Luka i “Udružene žene” Banja Luka s ciljem njihove obuke i oslobađanja za nastup u javnosti. Ovaj priručnik pripremljen je kako bi vam pomogao da izgradite bolji odnos sa novinarima i novinarkama i u medijima dobijete svoje saveznike. (“Mediji vaši saveznici”, Banja Luka, februar 2004.)
Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti