Održan prvi trening za sudije i tužioce iz BiH

VijestiKomentari isključeni za Održan prvi trening za sudije i tužioce iz BiH

Helsinški parlament građana Banjaluka je u partnerstvu sa Misijom OSCE-a u BiH održao prvi online trening pod nazivom „Zaštita od diskriminacije prema BiH zakonodavstvu i Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava  i rodno zasnovana diskrimincija na radu”. Trening je bio posvećen sudijama i tužiocima iz BiH, članovima Javne ustanove Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS te Javne ustanove Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH. 

Sevima Sali-Terzić, viša pravna savjetnica Ustavng suda BiH govorila je o Zakonu o zabrani diskriminacije, te predstavila procesne odredbe i teret dokazivanja. Drugi dio treninga bio je posvećen Rodno zasnovanoj diskriminaciji na radu o kome je govorila pravna konsultantkinja Lejla Gačanica.

Trening je dio projekta “Edukacija sudija i tužilaca o rodno zasnovanoj diskriminaciji na radu” finansijski podržanog od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država sa sjedištem u Sarajevu.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.