ODRŽANA ULIČNA AKCIJA U TUZLI: Seksualnu iznudu uvesti u zakone

Ulična akcija povodom kampanje „Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje!“ je održana danas,  23. februara u Tuzli, a organizovali su je Helsinški parlament građana Banja Luka u saradnji sa Građanskim pokretom “Buđenje”.

Cilj ove ulične akcije je bio detaljnije upoznati građane/ke Tuzle sa terminom seksualne iznude/ucjene u javnom i privatnom sektoru, te nastojanjima da seksualna iznuda bude inkorporirana u zakonodavne politike.

Građani/ke Tuzle sa kojima smo danas razgovarali su uglavnom stava da je svaki vid koruptivnog ponašanja za osudu i društveno neprihvatljiv, te da je vrijeme napokon da se govori i o korupciji u kojoj se traže seksualne usluge, od strane onih koji su na određenoj poziciji moći.

“Da znam da se to nekom mom dešava, ja bih savjetovao da prijavi. Isto je i korupcija za novac ili za seks, svaka vrsta korupcije je užasna i ne smije biti dozvoljena, mora se zaustaviti”, rekao je jedan od građana Tuzle.

Seksualno iznuđivanje (sextortion) je spoj seksualnog uznemiravanja i korupcije, odnosno rodno određeni oblik korupcije, koji kao takav još uvijek nije formalno – pravno prepoznat u zakonima u Bosni i Hercegovini. Važno je istaći da je seksualna iznuda spoj seksualnog uznemiravanja i zloupotrebe povjerene vlasti (korupcije).

Umjesto novca u ovoj vrsti korupcije se seks koristi kao valuta. Dakle, na jednoj strani imamo one kojima je povjerena vlast (moć, autoritet), a na drugoj strani često ranjive kategorije koje su obično u podređenom položaju.

Građane/ke smo upoznali i sa rezultatima novog “Istraživanja o rasprostranjenosti seksualnog iznuđivanja u društvu”, kao i “Analizom propisa u vezi seksualne iznude”.

Neophodno je i dalje raditi na jačanju svijesti o postojanju i raspostranjenosti seksualnog iznuđivanja kao društveno neprihvatljivog ponašanja, što je jedan od ciljeva ovih uličnih akcija.

Takođe, neophodno je motivisati kreatore javnih politika kako bi reformisali postojeće zakone, a sve sa ciljem da seksaulno iznuđivanje bude normirano na odgovarajući način.

Podsjećamo, ulične akcije smo već organizovali u Sarajevu, Bijeljini, Banjaluci, Zenici i Modriči.

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta „Građani/ke u borbi protiv tihe korupcije“, podržanog od strane CCI-ja i USAID-a.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti