Podnesena Inicijativa za uspostavljanje registra donora matičnih ćelija

Inicijativa za uspostavljanje registra donora matičnih ćelija podnesena je Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a njeni podnosioci su Kuća ljudskih prava Banja Luka (Helsinški parlament građana Banja Luka, UG „Zdravo da ste“, Banjalučki centar za ljudska prava, Centar za životnu sredinu, Transparency International BiH) , Fondacija Udružene žene, UG „M'UDAR“ i Organizacija amputiraca UDAS Republike Srpske.

Pravo na život je jedno od osnovnih ljudskih prava. Nerijetko to pravo zavisi od  dobre volje i želje drugih ljudi da doniraju svoje matične ćelije ili organe kako bi spasili život druge osobe, ali i od zdravstvenog sistema koji bi trebalo to da omogući.

Uvidjevši da u Republici Srpskoj ne postoji registar donora matičnih ćelija, a podstaknuti slučajevima naših sugrađanki  Danijele i Katarine koje čekaju transplantaciju koštane srži srodnih donora, podnijeli smo inicijativu da se i u Republici Srpskoj, a po mogućnosti i u cijeloj Bosni i Hercegovini, uspostavi registar donora ili da se razmotre druge mogućnosti koje bi osigurale da osobe oboljele od malignih krvnih bolesti dobiju odgovarajući  tretman i liječenje.

U razgovoru sa Institutom za transfuziju krvi Srbije razumjeli smo da su oni spremni pomoći i aktivno sudjelovati u uspostavljanju registra donora matičnih ćelija u Republici Srpskoj.  

Ova saradnja treba da bude uspostavljena na nivou resornih minsitarstva, a mogla bi početi upućivanjem Pisma namjere od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

U Registru  davalaca matičnih ćelija hematopeze Srbije trenutno ima više od 18.000 potencijalnih donora. Registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica Hrvatske, koji je sa operativnim radom počeo 2009. godine zahvaljujući naporima Zaklade Ana Rukavina, ima više od 62.000 potencijalnih donora.

Mi nemamo nijednog.

Vjerujemo da bi se to moralo promijeniti i da se ljudima koji  žele donirati matične ćelije kako bi tako spasili životi nečijem djetetu, bratu, sestri, majci, ocu, treba pružiti  ta mogućnost.

Iskreno se nadamo da će nadležni razmotriti  našu inicijativu i iznaći modalitete za uspostavu registra. Spašavanje života oboljelih mora biti prioritet.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti