Ulična akcija u Zenici: Potrebno podići svijest o postojanju seksualne iznude

Helsinški parlament građana Banja Luka, u saradnji sa partnerskom organizacijom Centrom ženskih prava Zenica, organizovao je danas, 8. novembra, u Zenici uličnu akciju povodom kampanje “Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje!” te su tom prilikom razgovarali sa građanima/kama i dijelili im prigodan materijal.

Svjetlana Marković Ramić, projektna menadžerica iz Helsinškog parlamenta građana, naglasila je kako je cilj ove kampanje da se šira bh. javnost upozna sa terminom seksualna iznuda, koja  predstavlja poseban oblik korupcije.

Kako je pojasnila predstavnicima medija i zainteresovanim građanima/kama, da bi se seksualna iznuda smatrala koruptivnim činom, za razliku od seksualnog uznemiravanja ili mobinga, moraju biti zastupljena tri elementa. To su odnos moći, odnosno mora postojati autoritet (zloupotreba položaja) koji iznuđuje određenu seksualnu aktivnost – implicitnu ili eksplicitnu, od žrtve, odnosno od podređene osobe. Takođe, mora postojati “ovo za ono situacija”, u kojoj počinilac zahtjeva određenu uslugu u zamjenu za određenu korist.

“Ono što je posebno važno za seksualnu iznudu, a to su pokazala naša istraživanja koje smo prve takve vrste radili, da ima rodnu komponentnu. Dakle, djevojčice, djevojke i žene su posebno pogođene seksualnom iznudom”, naglašava Marković Ramić.

Selma Badžić, programska asistentica  Centra ženskih prava Zenica, istakla je kako podržavaju ovu akciju HPG-a iz Banjaluke, jer je potrebno podići svijest o postojanju seksualne iznude.

“Seksualna iznuda predstavlja spoj seksualnog iznuđivanja i korupcije, kao jednog oblika nasilja koji, nažalost, nije formalno pravno prepoznat u BiH. Ovakva akcija i jeste upravo potaknuta nedostatkom zakonskih rješenja”, kaže Selma Badžić.

Tokom ulične akcije pojedini građani/ke Zenice su govorili da su čuli da ima seksualne iznude, posebno, kako su navodili, tokom zapošljavanja u javnom i privatnom sektoru, ali da “sve ostaje na nivo javne tajne, o kojoj mnogi znaju , ali ćute”.

Podsjećamo, pored Zenice, ulične akcije su već održane u Sarajevu, Bijeljini i Banjaluci, a u planu je još nekoliko gradova širom BiH.

Ove aktivnosti se realizuju u okviru projekta „Građani/ke u borbi protiv tihe korupcije“ podržanog od strane CCI-ja i USAID-a.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti