POLICY BRIEF 7: Integracija seksualne iznude u Zakon o zabrani diskriminacije

Potrebno je stalno ukazivati i razvijati svijest kod svakog pojedinca, ali i kod predstavnica i predstavnika zakonodavnih tijela, institucija i ustanova, o neophodnosti prijavljivanja i procesuiranja seksualne iznude kao ponašanja kojim se koristi moć radi dobijanja seksualnih usluga i kao na poseban oblik korupcije u bh.društvu.

U Analizi propisa u vezi seksualne iznude (sextortiona) analiziran je i Zakon o zabrani diskriminacije u koji je potrebno inkorporirati pojam seksualna iznuda.

U sedmom po redu Policy briefu navodimo na koji način je moguće u ovaj Zakon uvesti i pojam seksualna iznuda, jer se radi o koruptivnom djelu gdje su žrtve seksualnog iznuđivanja i seksualnog ucjenjivanja najčešće u podređenom i diskriminatornom položaju.

Više pročitajte u priloženom Policy briefu:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti