ULIČNA AKCIJA U BOSANSKOM GRAHOVU BIĆE ODRŽANA 22. APRILA

Ulična akcija povodom kampanje „Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje!“ će se održati u Bosanskom Grahovu, u Ulici Maršala Tita, 22. aprila od 12 do 13 časova, a organizuju je Helsinški parlament građana Banja Luka u saradnji sa Udruženjem građanki (žena) Grahovo.

U Ulici Maršala Tita biće postavljen i štand sa promotivim materijalnom, a cilj ulične akcije je da detaljnije upoznamo građane i građanke ovog i okolih mjesta sa terminom seksualne iznude/ucjene u javnom i privatnom sektoru, te nastojanjima da seksualna iznuda bude inkorporirana u zakone i antikoruptivne strategije.

Seksualno iznuđivanje (sextortion) je spoj seksualnog uznemiravanja i korupcije, odnosno rodno određeni oblik korupcije, koji kao takav još uvijek nije formalno – pravno prepoznat u zakonima u Bosni i Hercegovini. Važno je istaći da je seksualna iznuda spoj seksualnog uznemiravanja i zloupotrebe povjerene vlasti (korupcije). Umjesto novca u ovoj vrsti korupcije se seks koristi kao valuta. Dakle, na jednoj strani imamo one kojima je povjerena vlast (moć, autoritet….), a na drugoj strani često ranjive kategorije koje su obično u podređenom položaju.

Zainteresovane novinarke/novinare i građane/građanke ćemo upoznati sa rezultatima novog “Istraživanja o rasprostranjenosti seksualnog iznuđivanja u društvu”, kao i “Analizom propisa u vezi seksualne iznude”.

Ispitanici/e su tokom istraživanja istakli kao razloge za seksualnu iznudu: radi unapređenja na poslu, zbog stupanja u radni odnos/ zapošljavanje, radi polaganja ispita i slično…

Podsjećamo, ulične akcije smo već organizovali u Sarajevu, Bijeljini, Banjaluci, Zenici,  Modriči i Tuzli.

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta „Građani/ke u borbi protiv tihe korupcije“, podržanog od strane CCI-ja i USAID-a.

Vidimo se u ponedjeljak, 22. aprila 2024. u Bosanskom Grahovu!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti