POVUĆI IZ PROCEDURE DISKRIMINATORSKI NACRT ZAKONA!

“Nacrt Zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija nema apsolutno nikakvog smisla. Imamo već jedan zakon, a novim zakonom ne žele da unaprijede ovaj naš sektor, već žele da nam stvore dodatni pritisak i da nam otežaju rad”, kazao je Aleksandar Žolja, izvršni direktor Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, prije javne rasprave o pomenutom nacrtu zakona, koja je bila zakazana za 10 časova u prostorijama Narodne skupštine RS.

Tokom okupljanja na Trgu Krajine u Banjaluci, a prije javne rasprave, predstavnici/ce  više organizacija civilnog društva su ukazali na činjenicu da je novi Nacrt zakona diskriminatorski, neustavan, te ukazali na njegove mnoge sporne odredbe.

„Sama sentenca ‘agenti stranog uticaja’, koja je prvi put u našoj pravnoj legislativi ušla ovim nacrtom zakona, jeste diskriminatorna. Crta nam mete na čelo, tako da ćemo imati problem i same  sigurnosti“, rekli su predstavnici/e okupljenih organizacija civilnog društva.

Izričito je zatraženo potpuno povlačenje spornog  Nacrta zakona iz procedure.

“Ovaj Nacrt zakon zadire u Ustav RS i BiH, a i u Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i temeljnim slobodama”, poručili su predstavnici/e više organizacija i predali zahtjev da se takav Nacrt zakona u potpunosti povuče.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti