Zaštita žena pred međunarodnim krivičnim sudovima u postupcima seksualnih delikata

Potreba za posebnom zaštitom žena kao svjedoka i žrtava u krivičnim postupcima, naročito međunarodnim, je posljedica tradicionalno nepovoljnog položaja kroz istoriju, a naročito tokom oružanih sukoba. Žena, kao svjedok ili svjedok-žrtva nerijetko postane pasivni posmatrač postupka, čija su prava najčešće pod sekundarnom zaštitom u odnosu na optuženog. Međunarodni postupci su, u tom svjetlu još specifičniji. Ratno silovanje je jedan od najrjeđe prijavljenih krivičnih djela. Ovdje je od elementa zadovoljenja seksualnih nagona, možda i važniji element poniženja žrtve izvršenjem djela.
Na temu “Zaštita žena pred međunarodnim krivičnim sudovima u postupcima seksualnih delikata” pisala je Mirjana Milašinović, studentica master studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Mirjana je također polaznica Akademije za rodnu ravnopravnost, aktivnost koja je realizovana u partnerstvu sa Fondacijom Heinrich Bӧll.
Kompletan rad možete pročitati ovde.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti