Predstavljanje Zbornika radova „ZAMIŠLJANJE ŽENE“ 10.decembra u Domu omladine

Pozivamo Vas da dođete na predstavljanje Zbornika radova „Zamišljanje žene“- O ideološkim i kulturnim konceptima ženskog roda u povijesti Bosne i Hercegovine, koje će se održati 10. decembra u Domu omladine u Banjaluci, od 16 do 17 časova.

U pitanju je treći panel u okviru manifestacije „Dani Srđana Aleksića“, a ovaj panel u fokus stavlja istoriju žena u BiH, njihovu prisutnost i (ne)vidljivost u različitim istorijskim periodima, uključujući srednji vijek, razdoblje emancipacije i donošenja zakona kojima se garantovala pravna jednakost žena i muškaraca, do novije prošlosti koju karakteriše repatrijarhalizacija i dominaacija nacionalno-ideoloških istorijskih narativa.

Kako se konstruisanje koncepta žene u patrijahalnom društvu mijenjalo tokom vremena?

Da li su žene u udžbenicima istorije u BiH incident?

Koliko ulica u bosanskoherecegovačkim gradovima je nazvano po nekoj od žena iz naše prošlosti?

O ovim pitanjima, između ostalog, diskutovaće se tokom predstavljanja Zbornika radova „Zamišljanje žene“. Naše panelistkinje žele da čuju i Vaše mišljenje.

Panelistkinje su:

Sonja (Mišković) Dujmović, naučna saradnica u Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu

Ona se bavi se društveno-političkom i kulturnom istorijom Bosne i Hercegovine u periodu Austro-Ugarske Monarhije i Kraljevine SHS/Jugoslavije, posebno pitanjem elita, građanstva, fenomenima nacionalnog i rodnog identiteta, kolektivnog sjećanja, te položajem marginalnih grupa. Do sada je objavila dvije knjige: U ogledalu promjena – srpsko građanstvo u Bosni i Hercegovini 1918-1941, (2019) i Pod državnim okriljem. Istorija djetinjstva u Bosni i Hercegovini 1878-1941 (2021).

Aida Ramić, naučna saradnica na Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu

Studij historije, kao i magistarski i doktorski studiji završila je na odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.  Njen naučni fokus usmjeren je na istraživanja tema iz domena socijalne historije, urbane historije, historije svakodnevnice, ekohistorije, a u posljednjih nekoliko godina svojim istraživačkim radom nastoji dati skroman doprinos istraživanju djelovanja ženskih organizacija u Bosni i Hercegovini i pitanju emancipacije žena u socijalizmu. Do sada je učestvovala na brojnim domaćim, regionalnim i međunarodnim konferencijama te je objavila više naučnih i stručnih radova. Redovna je članica Udruženja za modernu historiju (UMHIS) u Sarajevu. (Ne) namjerno u svome naučno-istraživačkom radu uvijek završi u pionirskim poduhvatima, na što je posebno ponosna.

Željka Umićević, projekt koordinatorica u Helsinškom parlamentu građana

Ona je diplomirala novinarstvo na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Više od deset godina radi na poziciji projekt koordinatorice u Helsinškom parlamentu građana Banja Luka, gdje radi na projektima unapređenja i zaštite ljudskih prava, sa fokusom na ženska ljudska prava. Administrira društvene mreže i web stranice Helsinškog parlamenta građana i Inicijative Građanke za ustavne promjene.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti