Učešće na konferenciji “Ljudska prava. Naša prava. EU za Tvoja prava.”

Predstavnica  Helsinškog parlamenta građana Banja Luka danas je na prvoj panel diskusiji u okviru konferencije “Ljudska prava. Naša prava. EU za tvoja prava.” razgovarala i razmijenila naše stavove o stanju ljudskih prava u BiH. Na panelu su također učestvovali ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine, predstavnik Misije OSCE u BiH i advokat Dario Sandić iz Banjaluke. Konferencija je organizovana od strane Info centra Evropske unije u Bosni i Hercegovini povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra 2021. godine u Domu omladine.

Cilj konferencije  je da okupi sagovornike iz različitih oblasti kako bi kroz tri panel diskusije istražili stanje ljudskih prava, antidiskriminacijsko i rodno  zakonodavstvoa, medijske slobodea i perspektive mladih. Na druge dvije panel diskusije razgovaralo se o položaju medijskih radnika i medijskim slobodama u današnjem društvu, a posebno o medijima i ljudskim pravima, kao i o tome kako mladi tumače ljudska prava, kako vide svoja prava, njihovu primjenu i položaj mladih u društvu, te sam odnos mladih prema ljudskim pravima. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti