Žena danas 10

Publikacije0 comments
Helsinški parlament građana Banja Luka i Udružene Žene Banja Luka u 2006. godini radno su obilježili deset godina svog postojanja. Ova godina bila je i godina opštih izbora, pa nam aktivnosti usmjerene ka unapređenju položaja žene u javnom i političkom životu i povećanju zastupljenosti žena u institucijama vlasti nisu dale predah za velika slavlja. Ipak, bilo je mjesta i za radost, jer su mnoge naše saradnice iz političkih partija izabrane u institucije vlasti, a onima kojima to nije pošlo za rukom bar smo pomogle da lakše provedu svoje predizborne kampanje i budu vidljivije u očima birača. Brošura “Žena danas 10” donosi pregled naših aktivnosti u 2006. godini.
Skini Publikaciju

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.