Prikaz Rezultata

Lični podaci


Ime AIDA

Prezime ABADŽIĆ HODŽIĆ

Datum rodjenja 2014-10-10

Mjesto rodjenja Zagreb

e-mail aida.abadzic@bih.net.ba

Kontakt telefon 00387 33 253 250

Web site

Oblast djelovanja


Profesija - Univerzitetska profesorica, Filozofski fakultet u Sarajevu

Oblast stručnosti - Historija umjetnosti – moderna I savremena umjetnost

Oblast aktivizma - • Ara Pacis Initiative, Rome-Council for Dignity, Forgivness, Justice and Reconciliation http://www.arapacisinitiative.org/ • Forum slavenskih kultura – međunarodna organizacija za promociju kulturne i naučne suradnje među zemljama slavenskog govornog područja, sa sjedištem u Ljubljani (2004-2010) • Evropski centar za moderne jezike (ECML) Vijeća Europe, sa sjedištem u Grazu (2004-2008) • HEA – Agencija za razvoj visokog obrazovanja I osiguranja kvaliteta, članica UO (od 2010.-)

Obrazovanje

Nivo Institucija Oblast Godina završetka
DoktoratFILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVUHistorija umjetnosti- moderna I savremena umjetnost u Bosni i Hercegovini2008
Master, magistraturaFILOZOFSKI FAKULTET, SVEUČILIŠTE U ZAGREBUPovijest umjetnosti- moderna I savremena umjetnost I vizualne komunikacije2003
SpecijalizacijaKarl Ruprechts Universitaet, Heidelberg Historija I teorija savremene umjetnosti 2009
SpecijalizacijaKarl Franzaens Universitaet, GrazHistorija I teorija savremene umjetnosti 2008
FakultetFILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBUPOVIJEST UMJETNOSTI ROMANISTIKA – FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST MUZEOLOGIJA 1997
Srednja školaSREDNJOŠKOLSKI CENTAR ZA JEZIKE, ZAGREB1988

Neformalno obrazovanje

Oblast Organizacija Sertifikat Period trajanja od Period trajanja do
Islamske naukeFakultet islamskih nauka, SarajevoDiploma u islamskim naukama2003-02-012003-05-30

Dodatna znanja

Strani jezici Rad na računaru Druga znanja i vještine
Francuski, engleski, njemački, talijanski

Profesionalno iskustvo

Naziv institucije Mjesto institucije Pozicija Period od Period do Opis aktivnosti
FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVUSarajevoKatedra za historiju umjetnosti2014-10-101970-01-01Van.profesorica na Katedri za historiju I teoriju umjetnosti. Oblast: Nacionalna umjetnost modernog I savremenog doba. Na prvom I drugom ciklusu studija.
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI U SARAJEVUSarajevoKatedra za historiju I teoriju umjetnosti1999-10-102014-10-10Zaposlena kao asistent (1999), potom kao viši asistent (2003)i docent (2008) na Katedri za historiju I teoriju umjetnosti. Danas u status vanjskog suradnika-predavača/nastavnika na istoj Katedri, na prvom I drugom ciklusu studija.

Rezultati

Rezultati
Potvrdi
Nagrada za poseban doprinos umjetnosti, Međunarodni sajam knjiga I učila, Sarajevo, 2012. Nagrada ”Hasan Kaimija” za nabolje djelo u oblasti društvenih I humanističkih nauka, 2013. Autorske knjige: • Stilska i normativna de-komponiranja: o modernom i postmodernom u likovnim umjetnostima u 20. stoljeću, Tugra, Sarajevo, 2008. • Bosanskohercegovačka grafika 20. stoljeća, Tugra, Sarajevo, 2011. • Selman Selmanagić i Bauhaus, Bošnjački Institut, Sarajevo, 2014.
Nagrada za poseban doprinos umjetnosti, Međunarodni sajam knjiga I učila, Sarajevo, 2012. Nagrada ”Hasan Kaimija” za nabolje djelo u oblasti društvenih I humanističkih nauka, 2013. Autorske knjige: • Stilska i normativna de-komponiranja: o modernom i postmodernom u likovnim umjetnostima u 20. stoljeću, Tugra, Sarajevo, 2008. • Bosanskohercegovačka grafika 20. stoljeća, Tugra, Sarajevo, 2011. • Selman Selmanagić i Bauhaus, Bošnjački Institut, Sarajevo, 2014.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.