Prikaz Rezultata

Lični podaci


Ime Amila

Prezime Ždralović

Datum rodjenja 24.10.1977.

Mjesto rodjenja

e-mail zdralovicamila@gmail.com

Kontakt telefon 061 278 939

Web site http://unsa.academia.edu/Amila%C5%BDdralovi%C4%87

Oblast djelovanja


Profesija -

Oblast stručnosti - Sociologija (sociologija prava; sociologija roda)

Oblast aktivizma - Rodna radnopravnost

Obrazovanje

Nivo Institucija Oblast Godina završetka
Master, magistraturaFakultet političkih nauka u SarajevuOdsjek Sociologija
FakultetFilozofski fakultet SarajevoOdsjek Filozofija i sociologija
Srednja školaPrva Gimnazija Sarajevo

Neformalno obrazovanje

Oblast Organizacija Sertifikat Period trajanja od Period trajanja do

Dodatna znanja

Strani jezici Rad na računaru Druga znanja i vještine
Engleski jezikda

Profesionalno iskustvo

Naziv institucije Mjesto institucije Pozicija Period od Period do Opis aktivnosti
1970-01-011970-01-01

Rezultati

Rezultati
1. Ždralović, Amila i Sitnić, Admira „Građani/ke u kolektivističkoj ideologiji: Sociološko-pravna analiza položaja Ostalij u Bosni i Hercegovini“, Centar za političke studije, Sarajevo, 2013. Dostupno na: http://cps.ba/gradanike-u-kolektivistickoj-ideologiji-sociolosko-pravna-analiza-polozaja-ostalih-u-bosni-i-hercegovini/ 2. Ždralović, Amila „Simboličko nasilje i rodni odnosi“, U: Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, 2008. 3. Ždralović, Amila „Oblikovanje roda u tranzicijskim procesima sa osvrtom na BiH“, u: Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, LII/2009. (str. 505. – 531.); dostupno na: http://academia.edu/2350151/Zdralovic_Amila_Oblikovanje_roda_u_tranzicijskim_procesima_sa_osvrtom_na_BiH_ 4. Ždralović, Amila „Čitanje Rawlsove teorije prvobitnog položaja iz perspektive rasprave o pravednosti I. M. Young“, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, 2010. (543. – 562.); dostupno na: http://academia.edu/2350167/Zdralovic_Amila_Citanje_Rawlsove_teorije_prvobitnog_polozaja_iz_perspektive_rasprave_o_pravednosti_I._M._Young_ 5. Ždralović Amila „Društveni aspekti političkog sistema BiH“ U: Država, politika i društvo u BiH, zbornik, Damir Banović i Saša Gavrić (UR.), University Press, Sarajevo, 2011. (str. 179. – 200.) 6. Ždralović, Amila \"Homofobija\", \"FIlozofija\", Jednakopravnost\", U: Saša Gavrić i Jasmina Čaušević (pr.) \"Pojmovnik LGBT kulture\", Sarajevski otvoreni centar, Fondacija Heinrich Böll - ured u BiH, Sarajevo, 2012. godine (str. 111. - 120,., 138. - 148., 198. - 202.), dostupno na: http://www.ba.boell.org/downloads/Pojmovnik_LGBT_kulture.pdf 7. Amila Ždralović i Mirela Rožajac Zučičić „Ženski mirovni aktivizam i njegov utjecaj na mir i sisgurnost“, U: Adriana Zaharijević (pr.) Neko je rekao feminizam?: Kako je feminizam uticao na žene XXI veka, Sarajevski otvoreni centar/Fondacija Heinrich Böll – Ured u BiH/Fondacija CURE, Sarajevo, 2012., str. 390. – 415., dostupno na: http://www.ba.boell.org/downloads/BiH_Feminizam__el_verzija.pdf
1. Ždralović, Amila i Sitnić, Admira „Građani/ke u kolektivističkoj ideologiji: Sociološko-pravna analiza položaja Ostalij u Bosni i Hercegovini“, Centar za političke studije, Sarajevo, 2013. Dostupno na: http://cps.ba/gradanike-u-kolektivistickoj-ideologiji-sociolosko-pravna-analiza-polozaja-ostalih-u-bosni-i-hercegovini/ 2. Ždralović, Amila „Simboličko nasilje i rodni odnosi“, U: Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, 2008. 3. Ždralović, Amila „Oblikovanje roda u tranzicijskim procesima sa osvrtom na BiH“, u: Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, LII/2009. (str. 505. – 531.); dostupno na: http://academia.edu/2350151/Zdralovic_Amila_Oblikovanje_roda_u_tranzicijskim_procesima_sa_osvrtom_na_BiH_ 4. Ždralović, Amila „Čitanje Rawlsove teorije prvobitnog položaja iz perspektive rasprave o pravednosti I. M. Young“, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, 2010. (543. – 562.); dostupno na: http://academia.edu/2350167/Zdralovic_Amila_Citanje_Rawlsove_teorije_prvobitnog_polozaja_iz_perspektive_rasprave_o_pravednosti_I._M._Young_ 5. Ždralović Amila „Društveni aspekti političkog sistema BiH“ U: Država, politika i društvo u BiH, zbornik, Damir Banović i Saša Gavrić (UR.), University Press, Sarajevo, 2011. (str. 179. – 200.) 6. Ždralović, Amila \"Homofobija\", \"FIlozofija\", Jednakopravnost\", U: Saša Gavrić i Jasmina Čaušević (pr.) \"Pojmovnik LGBT kulture\", Sarajevski otvoreni centar, Fondacija Heinrich Böll - ured u BiH, Sarajevo, 2012. godine (str. 111. - 120,., 138. - 148., 198. - 202.), dostupno na: http://www.ba.boell.org/downloads/Pojmovnik_LGBT_kulture.pdf 7. Amila Ždralović i Mirela Rožajac Zučičić „Ženski mirovni aktivizam i njegov utjecaj na mir i sisgurnost“, U: Adriana Zaharijević (pr.) Neko je rekao feminizam?: Kako je feminizam uticao na žene XXI veka, Sarajevski otvoreni centar/Fondacija Heinrich Böll – Ured u BiH/Fondacija CURE, Sarajevo, 2012., str. 390. – 415., dostupno na: http://www.ba.boell.org/downloads/BiH_Feminizam__el_verzija.pdf

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.