Prikaz Rezultata

Lični podaci


Ime Nejra

Prezime Kadić

Datum rodjenja 27.03.1989

Mjesto rodjenja

e-mail nejra.kadic@kultbih.org; nejra.kadic.sa@gmail.com

Kontakt telefon 061 511 661; 033 778 767

Web site www.mladi.org

Oblast djelovanja


Profesija - Menadžment i ekonomija

Oblast stručnosti - Menadžemnt Marketing menadžment Javne finansije

Oblast aktivizma - Rodna ravnopravnost Rodno odgovorno budžetiraje Prevencija nasilja nad ženama i djevojkama Osnaživanje mladih kroz sticanje liderskih kompetencija i njihovo uključivanje u društvene promjene

Obrazovanje

Nivo Institucija Oblast Godina završetka
Master, magistraturaEkonomski fakultet Univerziteta u SarajevuMenadžment, Marketing menadžment U toku pisanje magistarskog rada
FakultetEkonomski fakultet Univerziteta u SarajevuMenadžment, Računovodstvo i revizija2010
Srednja školaSrednja ekonomska škola SarajevoBiznis ekonomija, matematika, informaciona tehnologija2007

Neformalno obrazovanje

Oblast Organizacija Sertifikat Period trajanja od Period trajanja do
Marketing Marketing odjel d.o.o.maj 2014
Javne politikeUSAIDRazvoj politika, njihove analize i saradnja u razvoju javnih politikaapril 2014
MenadžmentCentar za preduzetništvo Ekonomskog fakulteta Univerziteta u SarajevuCEOdecembar 2013decembar 2013
Marketing Weekend Media Festival Marketing agencija Pepermint, Adris grupacija septembar 2013septembar 2013
Rodna ravnopravnost,, GRBUN WOMENjuni 2013
Marketing, PRApriori komunikacijePR – Odnosi s javnošćuapril 2013april 2013
Ravnopravnost spolova, rodno zasnovano nasiljeUN Secretary-General’s campaign UNiTE to End Violence against women and girlsOrange day - zagovaračica i liderica u prevenciji nasilja nad ženama i djevojkamamaj 2012maj 2012
Ravnopravnost spolovaCentar za jednakost I ravnopravnost polova – Gender centar RSPrva ljetna škola rodne ravnopravnosti (Vlada, politika, ekonomija, mediji, umjetnost I ljudska prava)avgust 2011avgust 2011
Ravnopravnost spolova, rodno osjetljivi jezikUdruženje mladih lingvistaRodno osjetljivi jezikmart 2011
Politika prema mladima i rad s mladimaInstitut za razvoj mladih KULTOmladinska liderica, liderski program UMiD (Uči, misli i djeluj)mart 2009april 2010
EkonomijaAustrian Development Cooperation - International Summer University South Eastern EuropeEvropske integracijeavgust 2009septembar 2009
Građansko društvoFondacija GARIWO i fondacija Imam petljuHrabri građanin/kadecembar 2009
LiderstvoPROCTER & GAMBLE (P&G) SarajevoRaising starsmart 2009maj 2009
Marketing, odnosi s javnošćuStudenska sekcija odnosa s javnošću Slovenije, Agencija PRISTOP, PRIME komunikacije, KRKA d.o.o.Odnosi s javnošćumart 2009mart 2009

Dodatna znanja

Strani jezici Rad na računaru Druga znanja i vještine
Engleski, španski, njemačkiMicrosoft Office - MS Word, MS Exel, MS PowerPoint, Corel, Internet itd.Fotografija, sportske aktivnosti

Profesionalno iskustvo

Naziv institucije Mjesto institucije Pozicija Period od Period do Opis aktivnosti
Institut za razvoj mladih KULT, Centralni ured SarajevoSarajevoProjektna koordinatorica, projektna saradnica2010Vođenje projekata iz oblasti politike prema mladima, rada s mladima i ravnopravnosti spolova; kreiranje i vođenje marketing kampanja podizanja svijesti u prevenciji nasilja nad ženama i djevojkama i kampanja politike prema mladima; analiza i praćenje javnih budžeta i rada zakonodavne vlasti.
Trenerica2010Trenerica interativnih radionica o temama: Timski rad i liderstvo; Rodna ravnopravnost, GRB, Rod i spol
Centar za razvoj karijere studenata – Career Center Član tima u provođenju svih aktivnosti Centra20062011Planiranje različitih programa I projekata za studente, konsultiranje I pružanje informacija studentima, organiziranje berze rada Career Days kao mjesta susreta poslodavaca I studenata/tica, razvoj I provođenje programa obuke i edukativnih radionica za pripremu studenata/tica za tržište rada.

Rezultati

Rezultati
Objavljeni radovi (najvažniji): koordiniranje izdavanja publikacije Priručnik za monitoring i evaluaciju politika i startegija prema mladima primjenom principa i metoda rodno odgovornog budžetiranja http://arsbih.gov.ba/?project=1935 Govornica na događajima: Sedmica ravnopravnosti spolova 2013. u organizacije Agencije za ravnopravnost spolova BiH http://arsbih.gov.ba/?p=683 Konferencija Zaštita žena žrtava nasilja u porodici u svjetlu ratifikacije Konvencije Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici http://arsbih.gov.ba/?p=2084 Priznanje Prvakinja rodne ravnopravnosti od strane Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na doprinos ostvarivanju ravnopravnosti spolova u 2013. g. http://arsbih.gov.ba/?p=1586

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.