Prikaz Rezultata

Lični podaci


Ime Dina

Prezime Duraković Morankić

Datum rodjenja 16.08.1977

Mjesto rodjenja Tuzla

e-mail dina.durakovic@dmb.ba

Kontakt telefon +387 61 144 343

Web site

Oblast djelovanja


Profesija - Advokatica

Oblast stručnosti - Poslovno pravo, pravo konkurencije

Oblast aktivizma - Ljudska prava, rodna ravnopravnost

Obrazovanje

Nivo Institucija Oblast Godina završetka
Master, magistratura Univerzitet u Bolonji i Univerzitet u Sarajevu Ljudska prava i demokracija 2003. godina
Specijalizacija Ministarstvo pravde FBiH Pravosudni ispit2006. godina
Fakultet Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet Pravo 2002. godina
Srednja škola Durango High School, Durango, Colorado, USA 1996. godina

Neformalno obrazovanje

Oblast Organizacija Sertifikat Period trajanja od Period trajanja do
Rodna ravnopravnost Žene Ženama, Sarajevo Ženske studije 20102011
Javne politike USAID/Urban Institute Human Resource Management in Policy Organizations februar 2005. godinefebruar 2005. godine
Javne politike Open Society Fund Policy Capacity Development Program februar 2004maj 2004
Javne politike USAID/Urban Institute Socio-economic analysisDecembar 2003. godineDecembar 2003. godine

Dodatna znanja

Strani jezici Rad na računaru Druga znanja i vještine
Engleski jezikSvakodnevna upotreba

Profesionalno iskustvo

Naziv institucije Mjesto institucije Pozicija Period od Period do Opis aktivnosti
Advokatski ured DurakovićAdvokatfebruar 2014Pružanje pravnih usluga u oblasti poslovnog prava i prava konkurencije stranim investitorima, finansijskim institucijama, ambasadama i drugim pravnim licima učesnicima na tržištu; zastupanje klijenata pred sudovima i drugim nadležnim institucijama u BiH.
Wolf Theiss d.o.o. SarajevoSarajevoAdvokat - Counsel/Savjetnicaapril 2006Januar 2014Pružanje pravnih usluga u oblasti poslovnog prava i prava konkurencije stranim investitorima, finansijskim institucijama, ambasadama i drugim pravnim licima učesnicima na tržištu.
Advokatski ured Božanović - GajićPripravnica/ Stručna saradnicadecembar 2003april 2006Pružanje pravnih usluga u oblasti građanskog prava, zastupanje klijenata pred sudom.

Rezultati

Rezultati
Objavljeni radovi ( najvažniji): - “Pravda između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti: Jezik prava u javnoj sferi u Bosni i Hercegovini“, u Kultura i Obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Na tragu novih politika, CEIS, Husanović Jasmina (Ed.), Tuzla: Belim, 2006. - “Three Issues in Protection of Minority Rights”, Balkan Human Rights Network, Yearbook of the BHRN 2004 – Minority Rights, Sofia, jan. 2005. - UNDP National Human Development Report for B&H for 2004, UNDP B&H, Sarajevo, aug. 2005. - Magistarska teza “Protection and Promotion of Minority Rights – the Determining Factors”, Centre for Interdisciplinary Postgraduate Studies of the University of Sarajevo and Instituto per l’Europa Centro-Orientale Balcanica, University of Bologna, Sarajevo, 2003. Članica Udruženja za kulturu i umjetnost CRVENA Članica Predsjedništva Naše stranke

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.