Prikaz Rezultata

Lični podaci


Ime Jasna

Prezime Bakšić Muftić

Datum rodjenja 28.06.1961.

Mjesto rodjenja

e-mail jasnabm@gmail.com, j,baksic.muftic@pfsa.unsa.ba

Kontakt telefon 062 622 658

Web site

Oblast djelovanja


Profesija - Univerzitetaska profesorica

Oblast stručnosti - Teorija države I prava, ljudska prava, ženska prava

Oblast aktivizma - Rodna ravnopravnost

Obrazovanje

Nivo Institucija Oblast Godina završetka
Doktorat Pravni fakultet u Sarajevu Ženska prava2000
Master, magistratura Pravni fakultet u Sarajevu Ljudska prava1996
FakultetPravni fakultet u SarajevuPravo1985
FakultetFilozofski fakultet u Sarajevu, Filozofija I sociologija1983
FakultetFilozofski fakultet u Sarajevu, Opšta I komparativna književnost 1984
Srednja škola I Gimnazija u Sarajevu Opšta gimnazija 1979

Neformalno obrazovanje

Oblast Organizacija Sertifikat Period trajanja od Period trajanja do
PravoBoston Colledge da20012001
PravoLSE20052005

Dodatna znanja

Strani jezici Rad na računaru Druga znanja i vještine
Engleski aktivno, francuski pasivno daKomunikacija

Profesionalno iskustvo

Naziv institucije Mjesto institucije Pozicija Period od Period do Opis aktivnosti
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu SarajevoProfesorica2005Akademski rad, nastavne I istraživačkke aktivnosti
CIS Univerzitet u Sarajevu SarajevoZamjenica direktorice Rodnih studija2006Organizacija I vođenje Rodnih studija I nastavne aktivnosti
Akademija likovnih umjetnosti Sekrtatar Akademije 19871997Rukovodeći organizacioni I pravni poslovi

Rezultati

Rezultati
Objavljeni radovi ( najvažniji): knjige : Sistem ljudskih prava, Magistrat 2002, ženska prava u sistemu ljudskih prava, 2006, Zato što smo žene- istraživanje socio-ekonomskog statusa ena u BiH,200 Istraživanje Rodno senzitivno budžetiranje –Kanton Sarajevo visoko obrazovanje2012, istraživanje Seksualno uznemiravanje u privatnom sektoru u BiH 2012 , Koncept države I prava ( tri toma) upravo u štampi , monogobrojni tekstovi I članci

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.