Sudska praksa Evropskog suda pravde u oblasti zaštite trudnica i porodilja

PublikacijeKomentari isključeni za Sudska praksa Evropskog suda pravde u oblasti zaštite trudnica i porodilja

Publikacija „Sudska praksa Evropskog suda pravde u oblasti zaštite trudnica i porodilja“  druga je u nizu publikacija  u kojima analiziramo pravo Evropske unije u oblasti zaštite i promocije ljudskih prava žena. Nakon analize EU direktiva u oblasti majčinstva, roditeljstva i očinstva, odlučili smo se da predstavimo i  neke od najbitnijih presuda Evropskog suda pravde u ovaj oblasti koje daju jasna tumačenja i smjernice za dalje postupanje ne samo za nacionalne sudove država članica koje su se obratile Sudu pravde, već i za sve druge zemlje, članice i kandidatkinje za članstvo u EU.  Evropski sud pravde (The European Court of Justice; ECJ; Court of Justice) je institucija Evropske unije, čiji je zadatak da osigura da se zakonodavstvo Evropske unije tumači i primjenjuje na isti način u svim državama članicama EU.

Publikacija je nastala je u okviru projekta „Ženska ljudska prava i EU integracije“  i predstavlja doprinos razumijevanju procesa pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji sa stanovištva obaveza koje Bosna i Hercegovina ima kao zemlja čija je aplikacija za članstvo u EU prihvaćena u septembru 2016, a koje se, prije svega,  tiču usklađivanja domaćih bh. zakonskih propisa sa EU pravnom stečevinom. Projekat finansira švedska fondacija Kvinna till kvinna.

Publikaciju možete peuzeti na ovom linku.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.