Treći Modul Akademije za političke lidere/ke

Arhiva0 comments

Helsinški parlament građana Banja Luka je organizovao treći Modul Akademije  za političke lidere/ke koja okuplja 25 mladih političara iz različitih političkih partija BiH, u trajanju od 21. do 24. avgusta u Vitezu.
Treći Modul pod nazivom „Ljudska prava u BiH i konflikt rezolucija” je obuhvatio teme koje se tiču modernog konteksta ljudskih prava, razvoja ljudskih prava u BiH od 1992. do danas, ženskih ljudskih prava u sistemu UN-a, uloge religije u konfliktu i pomirenju i uticaja religijskog nasljeđa na angažman žena u politici. Predavači su bili ugledni profesori sa univerziteta u BiH, predstavnici vladinih i nevladinih institucija BiH vodećih u ovoj oblasti (Ustavni sud BiH i Helsinški komitet za ljudska prava u BiH) kao i teologe i vjerske službenike iz BiH. Učesnici su imali priliku da pogledaju i film o dječijim pravima “Djeca izvan zakona” i da kroz jednodnevnu radionicu steknu znanje i iskustvo u oblasti ljudskih prava i rješavanja konflikta. Cilj Akademije za političke lidere/ke je da obuči mlade političare vještinama koje nisu zastupljene u formalnom obrazovanju, a potrebne su u njihovom javnom angažmanu. Akademija se realizuje uz finansijski pomoć Olof Palme Centra, Švedska.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.