Arhiva

Upućeno otvoreno pismo institucijama RS

U okviru Kampanje 16. dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u 2008. godini, koja se u Bosni i Hercegovini sprovodi pod sloganom “Zaustavite nasilje protiv

strana1
Arhiva

„Ženu za pomjenu“ – izborna kampanja 2008.

Mreža šesnaest ženskih nevladinih organizacija Bosne i Hercegovine počinje kampanju „Ženu za promjenu“ sa ciljem veće vidljivosti žena u izbornoj kampanji i povećanje podrške birača

“Mirovni aktivizam – na raskrsnici”

U Sarajevu je, od 12. do 14. septembra ove godine u organizaciji Helsinškog parlamenta građana i Udruženja Žene ženama iz Sarajeva, održana druga konferencija pod

Izašla brošura „Kroz ženska radna prava“

Brošura “Kroz ženska radna prava” rezultat je istoimenog projekta koji od februara ove godine realizuje Helsinški parlament građana Banja Luka, uz finansijsku podršku UNIFEM-a. U