16 dana aktivizma

Aktivnosti Helsinškog parlamenta građana u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja:
► 9. decembar
U Banjaluci će 9. decembra 2010. biti održana konferencija za novinare na kojoj će biti predstavljen Alternativni izvještaj o položaju žena u BiH. Naredne sedmice na našem web sajtu objavićemo izvode iz ovog izvještaja.
Pročitaj više
► 25. novembar
Otvaranje Muškog centra u Modriči
Udruženje građana „Budućnost“ otvorilo je u Modriči 25. novembra Muški centar, prvi takve vrste u BiH. U Muškom centru će se raditi sa muškarcima, počiniocima nasilja u porodici, kako bi se uticalo na njih da prevaziđu socijalno neprihvatljive oblike ponašanja i izgrade drugačiji sistem vrijednosti, baziran na poštivanju ženskih ljudskih prava i rodnoj ravnopravnosti.
Muški centar treba da bude jedan od instrumenata zaštite u službi podrške žrtvama nasilja u porodici, istaknuto je na otvaranju Muškog centra, kojem su prisustvovale i predstavnice Helsinškog parlamenta građana Banja Luka Lidija Živanović i Dragana Dardić.
Pročitaj više
Prijem u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS
Povodom 25. novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama direktor Policije RS Gojko Vasić, zajedno sa saradnicima,  upriličio je radni sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija i institucija vlasti koji se bave problematikom nasilja u porodici.
Na sastanku je istaknuto da sve institucije vlasti treba bolje uvezati, kao i prilagoditi zakonske odredbe kako bi se žrtvi pružila veća i bolja zaštita kao i adekvatan tretman.
► 24. novembar
Povodom početka kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, koja se svake godine obilježava u periodu od 25. novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama do 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava, Helsinški parlament građana i Udružene žene su organizovali pres konferenciju na kojoj su novinare upoznali sa temom ovogodišnje kapmanje i rezultatima borbe protiv nasilja u porodici na području banjalučke regije.
Bez obzira na sve usvojene međunarodne deklaracije i rezolucije koje proklamuju ženska ljudska prava, žene i dalje trpe najrazličitije oblike prikrivenog ili otvorenog nasilja. Procjenjuje se da je svaka treća žena na svijetu izložena nekom od oblika rodno zasnovanog nasilja.  Poruka ovogodišnje kampanje „16 dana aktivizma“ je da nasilje nije i ne može biti način rješavanja sukoba – niti u ličnim odnosima, niti između naroda i država.
Pročitaj više

Aktivnosti Helsinškog parlamenta građana u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja:

25. novembar
Otvaranje Muškog centra u Modriči
Udruženje građana „Budućnost“ otvorilo je u Modriči 25. novembra Muški centar, prvi takve vrste u BiH. U Muškom centru će se raditi sa muškarcima, počiniocima nasilja u porodici, kako bi se uticalo na njih da prevaziđu socijalno neprihvatljive oblike ponašanja i izgrade drugačiji sistem vrijednosti, baziran na poštivanju ženskih ljudskih prava i rodnoj ravnopravnosti.
Muški centar treba da bude jedan od instrumenata zaštite u službi podrške žrtvama nasilja u porodici, istaknuto je na otvaranju Muškog centra, kojem su prisustvovale i predstavnice Helsinškog parlamenta građana Banja Luka Lidija Živanović i Dragana Dardić.
 
Prijem u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS
Povodom 25. novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama direktor Policije RS Gojko Vasić, zajedno sa saradnicima,  upriličio je radni sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija i institucija vlasti koji se bave problematikom nasilja u porodici. Na sastanku je istaknuto da sve institucije vlasti treba bolje uvezati, kao i prilagoditi zakonske odredbe kako bi se žrtvi pružila veća i bolja zaštita kao i adekvatan tretman.
24. novembar
Povodom početka kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, koja se svake godine obilježava u periodu od 25. novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama do 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava, Helsinški parlament građana i Udružene žene su organizovali pres konferenciju na kojoj su novinare upoznali sa temom ovogodišnje kapmanje i rezultatima borbe protiv nasilja u porodici na području banjalučke regije.
Bez obzira na sve usvojene međunarodne deklaracije i rezolucije koje proklamuju ženska ljudska prava, žene i dalje trpe najrazličitije oblike prikrivenog ili otvorenog nasilja. Procjenjuje se da je svaka treća žena na svijetu izložena nekom od oblika rodno zasnovanog nasilja.  Poruka ovogodišnje kampanje „16 dana aktivizma“ je da nasilje nije i ne može biti način rješavanja sukoba – niti u ličnim odnosima, niti između naroda i država.
 
09. decembar

Uprkos svih međunarodnih konvencija, deklaracija i rezolucija koje je ratifikovala BiH i domaćih zakona koji štite i promovišu ženska ljudska prava, žene u BiH su i dalje neravnopravne i diskriminisane u svim oblastima javnog života. Ovo je jedan od zaključaka Alternativnog izvještaja o implementaciji CEDAW konvencije i ženskim ljudskim pravima u BiH za 2010. godinu kojeg smo predstavili danas u Banjaluci zajedno našim partnericama i autoricama ovog izvještaja koji će biti upućen Komitetu Ujedinjenih nacija za eliminaciju svih oblika diskriminacije nad ženama.

Pročitaj višeFacebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti