22 Septembra, 2022

Vijesti

Predstavnica HPG u studijskoj posjeti Berlinu

U Berlinu su u toku sastanci neformalne ženske zagovaračke grupe. Predstavnice grupe, među kojima je i Dragana Dardić, ispred HPG, juče su imale sastanak sa

ukljucise

Rodna neravnopravnost u radnim odnosima

Helsinški Parlament građana BL i ove godine aktivno sarađuje sa studentima i studenticama koji svojim pisanim radovima i analizama žele dati doprinos razumijevanju ravnopravnosti polova