EU fondovi za ravnopravnost polova

EU fondovi mogu biti izuzetno transformativni za nevladine organizacije i institucije ukoliko se koriste na pravi način. Također, mogu pomoći smanjenju nejednakosti u cijeloj EU i okruženju. Ali kada je u pitanju jednakost žena i muškaraca, oni ne postižu svoj puni potencijal. Zbog toga je Evropski institut za ravnopravnost polova  objavio korak po korak alat za pomoć onima koji rade s EU fondovima kako bi što bolje prilagodili svoje programe razvoju ravnopravnosti polova. Neki EU fondovi su dostupni i Bosni i Hercegovini, kao i drugim zemljama u okruženju.

Rodno budžetiranje je sada važnije nego ikad i treba ga imati u vidu kada EU bude spremna rasporediti stimulativne pakete i investicije za rješavanje posljedica krize Covid-19. Novi priručnik za rodno budžetiranje dizajniran je s ciljem da pruži praktične korake tokom kreiranja projekata. To je zbirka od 11 alata koji pomažu korisnicima da imaju na umu različite potrebe žena i muškaraca. Također, priručnik želi da unaprijedi kriterij za odabir projekata, izvještavanje i evaluaciju programa. U priručniku se ističu dobre prakse zemalja  i preciziraju veze na relevantne propise i odredbe EU fondova, pomažući korisnicima da znaju kako, zašto i gdje primijeniti alat. Ovo će pomoći svima da usklade svoje programe EU fondova sa EU nacionalnim strategijama i regulatornim okvirom za rodnu ravnopravnost. U Bosni i Hercegovini, EU fondovi mogu doprinijeti njenoj integraciji ka EU i postizanju što veće jednakosti.

EU rodno budžetiranje je dio strategije postizanja rodne ravnopravnosti kroz dodjelu javnih resursa na način koji će odgovarati specifičnim potrebama žena i muškaraca. To je sredstvo za rodno integriranje, kojem je EU posvećena od 1995. godine. Rodno budžetiranje može pomoći u osiguravanju mjera ekonomskog oporavka nakon Covid-19.

Priručnik za rodno budžetiranje trenutno je na engleskom jeziku, ali će uskoro biti dostupan i na drugim jezicima. Besplatno ga možete preuzeti na stranici www.eige.europa.eu

Izvor:  www.eige.europa.eu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti