FAMa: Pravda za Besimu Borić – nasilje ne smije proći

Naša saborkinja, Besima Borić, svima u regiji dobro poznata neumorna aktivistkinja za ženska prava, našla se u situaciji, da je tuži za klevetu, uz zahtjev za veliku finansijsku nadoknadu, osoba koja je osumnjičena za nasilje u porodici, koja ima dvije sudske zabrane prilaska žrtvi i koju je bivša supruga optužila za porodično nasilje.[1] Besima se javno usprotivila imenovanju takve osobe na poziciju ministra u Vladi KS. Branila je pri tom svoj politički, aktivistički, moralni i na zakonu zasnovan stav da je sprečavanje nasilja prema ženama obaveza svakog građanina i građanke i društva u cjelini, navedeno je u saopštenju za javnost iz  Feminističke antifašističke mreže (FAMa).

Podsjećamo ministra Kenana Magodu da je Bosna i Hercegovina potpisnica više međunarodnih konvencija kojima se štite i promovišu ženska  prava, da od 2003. godine imamo Zakon o ravnopravnosti polova, da smo među prvima zemljama u regionu usvojili Akcioni plan za implementaciju UNSCR puni naziv 1325 (2010)  i među prvih pet država koje su ratifikovale Konvenciju Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (poznatiju kao Istanbulska konvencija)[2], Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.[3] Sve su to dokumenti koji našu državu obavezuju da ih dosljedno prati i unapređuje zaštitu ženskih prava, na što je pokušala da ukaže i naša saborkinja Besima Borić kada se javno usprotivila imenovanju Kenana Magode za ministra, kojeg je i njegova bivša supruga otvoreno optužila za nasilje u porodici a kasnije pod pritiskom odustala od iste.

Ova tužba za klevetu je jasan primjer, kako osobe u položaju moći koriste svoju političku i  ekonomsku nadmoć,  kako bi nas ocrnile neutemeljenim optužbama, opteretile troškovima za besmislene parnice, iscrpile nam energiju, potrošile naše vrijeme i ugrozile naš duševni mir i zdravlje. Time nastoje da nas odvrate od borbe za sprječavanje i kažnjavanje nasilja nad ženama i djevojkama ne samo u porodici već i na svakom drugom mjestu.

Podsjećamo ministra Kenana Magodu da osobe koje obavljaju javne funkcije, a pogotovo  ministarske, moraju prihvatiti javnu kritiku i propitivanja, te da je naše pravo da znamo da je ministar, zadužen za resor kulture i sporta u vladi Kantona Sarajevo, osoba  kojoj je Općinski sud u Sarajevu izrekao mjeru zabrane uznemiravanja, uhođenja i približavanja žrtvi nasilja u porodici.

Pokretanjem tužbe za klevetu ministar Kenan Magoda je odlučio koristiti represivne metode kojima se služe oni koji žele da ušutkaju kritičke glasove i šalje poruku građanima i građankama da za kritikovanje izabranih zvaničnika mogu biti sankcionisani, što je u suprotnosti s demokratskim tekovinama na kojima naše društvo počiva.

Besimin slučaj će se naći na sudu 20.5.2024. Ona nije sama. Uz nju solidarno stojimo društveno aktivne žene iz Bosne i Hercegovine i regije, u nadi, da će se pokazati kako pravosuđe u BiH sprječava ovakve taktike i kako one skupo koštaju sve koji misle da će nas uplašiti i zaustaviti.

Nasilje ne smije proći! 

Potpisujemo ovu poruku, ističe se u saopštenju FAMa-e, i dostavljamo je najširoj javnosti kao i nadležnim organima u Kantonu Sarajevo u BiH i šaljemo bezrezervnu podršku i solidarnost našoj saborkinji Besimi Borić.

Organizacije, mreže, pojedinci i pojedinke:

1. FAMa – Feministička antifašistička mreža broji 120 istaknutih borkinja za ljudska prava u regionu

2. UG Oštra Nula,

3. Radnička solidarnost u BiH,

4. Fondacija Atelje za društvene promjene – ACT,

5. Centar za mlade KVART Prijedor,

6. Helsinški parlament građana Banjaluka,

7. Fondacija CURE,

8. UŽR Bolja budućnost Grada Tuzla

9. Udruženje Ženska Vizija

10. Inicijativa Građanke za ustavne promjene

11. Fondacija Infohouse,

12. Sarajevski otvoreni centar

13. Ženska mreža

14. Ženska platforma za razvoj Srbije

15. Akademija ženskog liderstva Beograd

16. Centar modernih veština Beograd

17. Centar za podršku ženama Kikinda

18. Fondacije Centar za demokratiju Beograd

19. Ženski istraživački centar Niš

20. Fondacija BFPE za odgovorno društvo

21. Mreža za demokratski dijalog

22. FemPlatz

23. NVO Ženske studije i istraživanja

Pojedinke i pojedinci:

1. Tamara Miščević,

2. Nemanja Tubonjić,

3. Erduan Katana,

4. Gordana Katana,

5. Milica Pralica,

6. Zlatiborka Popov-Momčinović,

7. Suada Hadžović,

8. Lejla Kusturica,

9. Sunčica Kovačević,

10. Sara Tuševljak,

11. Amani Hrković,

12. Azra Berbić,

13. Dzenana Alađuz,

14. Ifeta Česir – Škoro,

15. Jadranka Miličević

16. Saša Vasić,

17. Aida Koluder – Agić,

18. Anesa Karaselimović

19. Maida Zagorac

20. Larisa Kovačević

21. Delila Hasanbegović Vukas

22. Danka Zelić

23. Indira Bajramović

24. Alma Midžić

25. Varja Nikolić

26. Marija Srdić

27. Rada Gujaničić

28. Tamar Milanović  

29. Sofija Mandić

30. Vera Kurtić

31. Prof. dr Nevena Petrušić

32. Zorana Antonijević

33. Prof. dr Smiljana Milinkov

34. Nađa Duhaček

35. Prof. Dr Zorica Mršević

36. Marija Peternel

37. Sonja Liht

38. Dr Tatjana Nikolić

39. prof dr Marijana Pajvančić

40. Dragoslava Bazut

41.Tamara Tripić

42. Prof. dr Andriana Zaharijević

43. Dr Kosana Beker

44. Prof. dr Marija Babović

45. Nadežda Satarić

46. Aida Ćorović

47. Ana Popovicki

48. Danica Todorov

49. Dr Sonja Stojanović Gajić

50. Prof. dr emerita Svenka Savić 

51. Prof. dr Nataša Gospić

52. Prof. dr Fuada Stanković

53. mr Maja Sedlarević 

54. Biljana Maletin

55. Tamara Srijemac

56. Maja Bjeloš

57. Kina Trajković

58. Jana Beč

59. Savo Đurđić

60. Alisa Kockar

61. Miloš Đajić

62. Magdalena Rašković

63. Nađa Bobičić

64. Milica Ranđelović

65. Aleksandra Jevtić

66. Sonja Lokar


[1]https://www.fokus.ba/vijesti/bih/kako-je-besima-boric-ponovo-uplasila-ministra-magodu/2700180/

[2] Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 27. srpnja 2013. godine usvojila je odluku o ratifikaciji Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Time je Bosna i Hercegovina, uz Albaniju, Crnu Goru, Portugal i Tursku, postala peta članica Vijeća Europe koja je ratificirala Istanbulsku Konvenciju.

[3]https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_bos

Fotografija: Ustupljena fotografija iz FAMa

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti