Feministička tura Banjalukom

Juče, 29. novembra 2021. smo naše sugrađanke i sugrađane upoznali sa ženskim licem Banjaluke putem feminističke ture. Feministička tura obuhvata priče o ženama od prvog spomena Banjaluke do perioda neposredno prije Drugog svjetskog rata i odvija se na šest lokacija u gradu na kojima se upoznajemo sa legendama o ženama,  ženama koje su radile na opismenjavanju žena, doktoricama, heroinama iz Drugog svjetskog rata, banicama, arhitekticama, glumicama… ženama koje potiču iz našeg grada, a koje su svojevremno bile svjetski poznate, ali  i onima koje su došle u naš grad i ostavile neizbrisivi trag. Cilj naše feminističke ture jeste promocija žena koje su dale svoj doprinos razvoju društvenog, političkog i kulturnog života u Banjaluci i želimo da na taj način orodnimo kulturu sjećanja i da ove žene, neopravdano izostavljene iz istorije grada, otrgnemo od zaborava i upoznamo naše sugrađanke i sugrađane i sa ovim, ženskim, licem istorije grada.

Svi prisutni su dobili Leksikon „100 žena – 100 ulica po ženama“ sa pričama o 77 žena iz 12 lokalnih zajednica BiH koji je nastao u okviru prve masovne inicijative ove vrste pod nazivom „100 žena – 100 ulica po ženama“ u kojoj aktivistkinje borbe za ženska prava propituju i traže promjene u politikama obilježavanja javnog prostora i imenovanja ulica, kao važnog dijela ukupne kulture sjećanja u BiH.

Feminističku turu su organizovali Fondacija Udružene žene i Helsinški parlament građana Banja Luka.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti