Izabran savjetodavni odbor inicijative “Uključimo žene u promjene“

Aktivistkinje iz čitave Bosne i Hercegovine izabrale su u Sarajevu Ženski savjetodavni odbor koji će činiti žene iz civilnog društva, političkog i javnog života, poslovne žene i  pravnice.  Kao sastavni dio projekta „Uključimo žene u promjene“,  koji  uz podršku fondacije „Kvinna till kvinna“ finansnira  EU, savjetodavni odbor koji će sagledati situaciju u nekoliko najvažnijih oblasti koje se tiču ženskih ljudskih prava, nastavak  je aktivnosti započetih 2017, s ciljem osnaživanja žena i njihovog što većeg učešća u političkom i javnom životu. U naredna tri mjeseca, kroz svojevrsni skrining situacije na terenu, savjetodavni odbor sačiniće izvještaj o položaju žena i načinima unapređenja njihovih prava u oblastima zapošljavanja, zdravstva, održivog mira i pravde. Među deset članica odbora izabrana je i Lejla Gačanica, ispred hCa Banjaluka.      

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti