Izmjene i dopune Porodičnog zakona RS

izmjene porodinog zakona

Helsinški parlament građana Banja Luka je u okviru projekta „Integracijom i socijalnom inkluzijom ka aktivnom građanstvu“ održao okrugli sto 27.05.2010. godine, na temu „Izmjene i dopune Porodičnog zakona RS“ u Hotelu „Atina“ u Banjaluci. Ovom okruglom stolu je prisustvovalo preko 20 učesnika predstavnika civilnog sektora, ministarstava Vlade RS, Centra za socijalni rad Banja Luka, Ombudsman za djecu RS, kao i predstavnici Pravnog fakulteta Banja Luka.

U toku dvočasovnog okruglog stola predstavljene su inicijative za izmjene i dopune Porodičnog zakona RS koje su pokrenuli Ombudsman za djecu RS, HO „Partner“ i Helsinški parlament građana Banja Luka, a podržalo 12 nevladinih organizacija širom Republike Srpske. Kako je Ministarstvo pravde RS prihvatilo ove inicijative i imenovalo radnu grupu, čija je većina prisustvovala ovom događaju, zajednički su prodiskutovane ove akcije i na osnovu iskustava stečenih radom u svojim organizacijama ili institucijama učesnici su formirali niz preporuka koje bi trebalo da doprinesu kreiranju boljeg i korisnijeg teksta izmjena i dopuna Porodičnog zakona RS.

Nikola Kovačević, pomoćnik Ministra pravde je rekao da bi se radna grupa mogla sastati već u toku idućeg mjeseca ali da ne očekuje da će tekst izmjenama i dopunama Porodičnog zakona RS u Skupštinsku proceduru prije završetka opšth izbora 2010..

Helsinški parlament građana Banja Luka projekat „Integracijom i socijalnom inkluzijom ka aktivnom građanstvu“ implementira u partnerstvu sa Biroom za ljudska prava Tuzla koji finansira Evropka unija

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti