Kriminološki aspekt nasilja u porodici

Predstavljamo vam još jedan jako uspješan rad studentice Pravnog fakulteta Marije Odžaković koja piše o kriminološkom aspektu nasilja u porodici, a u okviru projekta „Akademija za ženska prava“ koji se implementira u saradnji sa Fondacijom Heinrich Bӧll.
Nasilje u porodici kao specifičan oblik manifestacije moći prisutno je u svim etapama ljudske civilizacije. Iako dugo prisutan u društvu tek u drugoj polovini prošlog vijeka prepoznat je kao društveni problem. Kao posljedica ovog koraka danas većina savremenih sistema sadži određene mjere državne reakcije na različite oblike porodičnog nasilja. Bračni i porodični odnosi jesu prvenstveno privatni odnosi zasnovani voljom čovjeka i u njegovom ličnom interesu, ali to ne smije da bude izgovor za apsolutnu slobodu u njihovom uređenju. Jednom nastala bračna i porodična zajednica proizvodi dejstva koja dobijaju opštedruštveni značaj i prevazilazi interese samo članova porodice, što i opravdava intervenciju društva u uređenje ovog pitanja. Laički posmatrano u samoj formulaciji „nasilje u porodici“ možemo da uočimo nešto paradoksalno. Kada uzmemo ovaj problem širokih društvenih razmjera osnovno pitanje koje se nameće je kako je u zajednici koja treba da je ispunjena ljubavlju, pažnjom i razumjevanjem došlo do jedne pojave kao što je nasilje. Samo ako odgovorimo na ovo pitanje tj. ako istražimo faktore koji su uzrokovali ovaj oblik kriminaliteta, a nakon toga uđemo i u njegovu strukturu i dinamiku moćićemo da pristupimo rješavanju ovog problema na pravi način.
Kompletan rad možete pročitati OVDE.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti