Kvote za ravnopravno učešće pomažu rodnu jednakost u politici i poslu

Evropski Institut za ravnopravnost polova- EIGE je objavio svoje najnovije podatke o zastupljenosti žena i muškaraca u procesu donošenja odluka, pokrivajući EU, Island, Lihtenštajn i Norvešku, kao i sedam zemalja Balkana koje dobijaju podršku iz EU Instrumenta za predpristupnu pomoć: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, sjeverna Makedonija, Srbija i Turska (korisnici IPA-e).

Ključni nalazi u oblasti politike

 • U novembru 2020. žene su u prosjeku činile 32,7% nacionalnih parlamenata u EU. Ovo pokriva širok spektar, od 49,6% u Švedskoj do 12,6% u Mađarskoj.
 • Pet zemalja ima rodno uravnotežene parlamente, s najmanje 40% mjesta za žene: Belgija, Španija, Francuska, Finska i Švedska.
 • Zastupljenost žena u nacionalnim parlamentima se poboljšava. Rezultati pokazuju da se zastupljenost povećala za 10,2 % od 2004. godine. Ako se zastupljenost žena u nacionalnim parlamentima nastavi poboljšavati trenutnom brzinom, EU će imati rodnu ravnotežu do 2032. godine.   

Zastupljenost žena članica parlamenta raste tri puta brže u zemljama sa obaveznim kvotama

 • 11 država članica ima zakonodavne rodne kvote za parlamentarne izbore. Te su zemlje povećale zastupljenost žena u svojim parlamentima gotovo tri puta brže od zemalja bez kvota. Udio žena u parlamentima brže se povećavao u Irskoj, Španiji, Luksemburgu, Poljskoj i Sloveniji nakon što su usvojili kvote. Međutim, grčki parlament imao je malo promjena u zastupljenosti žena nakon povećanja njihove postojeće kvote u 2019. godini. 

Velike varijacije u političkoj zastupljenosti žena među korisnicima IPA-e

 • U maju 2020. žene su imale 27% parlamentarnih mjesta u zemljama zapadnog Balkana (korisnici IPA-e). Sjeverna Makedonija je jedina IPA zemlja s rodno uravnoteženim parlamentom, iako je Srbija blizu sa 37% žena. U Turskoj žene imaju samo 17% poslaničkih mjesta.

Ključni nalazi u biznis sektoru

 • U oktobru 2020. godine zastupljenost žena u odborima kompanija EU dostigao je 29,5%. Ovo je maksimum svih vremena i veliki porast za samo šest mjeseci.
 • U Francuskoj su više od 45% članova odbora kompanije žene. Belgija, Italija i Švedska imaju oko 38% žena, dok žene čine najmanje jednu trećinu članova odbora u Danskoj, Njemačkoj, Holandiji i Finskoj.
 • Međutim, manje od četvrtine (23%) najvećih kompanija u EU ima rodno uravnotežene odbore. U Bugarskoj, Estoniji i Mađarskoj više od polovine kompanija nema žene u svojim odborima.

Kvote povećavaju udio žena u odborima i ubrzavaju napredak

 • Podaci EIGE-a uzimaju u obzir zakonodavne kvote o minimalnom udjelu žena i muškaraca u odborima u Belgiji, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Austriji i Portugalu. Grčka i Holandija također imaju kvote, ali one su usvojene prerano da bi se mogle uvrstiti u podatke. 
 • U šest zemalja razmatranih u ovoj analizi, prosječni udio žena u odborima je 37,6%. U zemljama bez kvota udio žena u odborima iznosi 24,3%.

Zastupljenost žena u odborima manji je u IPA korisnicima nego u EU

 • U aprilu 2020. godine žene su činile 18% članova odbora u najvećim kompanijama u pet IPA korisnika (nema podataka za Albaniju i Kosovo). Procenat žena bio je sličan među korisnicima IPA-e, i kretao se od 19% u Turskoj i Bosni i Hercegovini do 15% u Srbiji.

Izvor: https://eige.europa.eu/

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti