Međunarodni dan muškaraca po prvi put obilježen formalno

Helsinški parlament građana je u petak, 18. novembra, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i Agencijom za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine po prvi put formalno, u Parlamentarnoj skupštini BiH uzeo učešće u obilježavanju Međunarodnog dan muškaraca.

Manfestacija pod nazivom “Uloga muškaraca u ostvarivanju ravnopravnosti spolova” je nastala kao zajednička inicijativa organizacije civilnog društva i institucija vlasti, što je dobar pomak u ostvarivanju i kontinuitetu saradnje u pogledu zajedničkih napora za ostvarivanje ravnopravnijeg bh. društva.

Na početku manifestacije, prisutne je pozdravila UN rezidentna koordinatorica u BiH, Ingrid Macdonald, kao i ambasador Misije OSCE u BiH Brian Aggeler.

“Znamo da muškarac ima ulogu u društvu, ali za njih se vezuju i određena pitanja. Poznato nam je da politikom u BiH, ali i širom svijeta, dominiraju muškarci. U BiH nakon izbora, uvijek je činjenica da ima manje žena koje su osvojile mandate. Međutim, ove godine je napravljen pomak jer imamo jednu članicu Predsjedništva BiH. Važno da je političari oslobode prostor za političarke. To je važno iz razloga jer su ona društva u kojem imamo žene su puno uspješnija. Neophodno je da se takav prostor i političarkama oslobodi u BiH”, kazala je Macdonald.

U ime Ambasade Kraljevine Švedske i o ulozi muškaraca u ostvarivanju ravnopravnosti spolova je govorila gđa Lisa Curman, druga sekretarka u Odjelu za razvoj i saradnju Ambasade Kraljevine Švedske.

O Izazovima usklađivanja roditeljstva i profesionalnog života govorila je Branislava Crnčević Ćulić iz Agencije za ravnopravnost spolova BiH/MLJPl.

O ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i njegovatelja govorila je aktivistkinja Svjetlana Ramić Marković. Ona je istakla da neadekvatne mjere usklađivanja profesionalnog i porodičnog života su jedan  od glavnih uzroka podzastupljenosti žena na tržištu rada, napredovanja kao i razlike u platama i kasnije penzijama na štetu žena (muškarci  u Bosni i Hercegovini u prosjeku zarađuju za oko 13 posto više od žena). 

“Nepostojanje plaćenog obaveznog očinskog odsustva i roditeljskog odsustva u BiH doprinosi tome da očevi rijetko odlučuju da koriste ovo odsustvo više dva -pet dana  koliko im uglavnom poslodavci dozvoljavaju, te da majke moraju ostati uz dijete svih 12 mjeseci koliko je predvidjeno pozitivnim pravnim propisima kod nas.  Manjak smještajnih kapaciteta u predškolske ustanove samo dodatno ​​odvraća žene od pristupa tržištu rada ili punog radnog vremena što u konačnici doprinosi generacijskom siromaštvu, jer porodica ekonomski ovisi o samo jednom članu porodice. Prema anketi o radnoj snazi iz 2020, samo je 42% žena sa malom djecom bilo zaposleno na puno radno vrijeme”, izjavila je Ramić-Marković. 

“Zbog neujednačeno osmišljenih politika postizanja ravnoteže između poslovnog i privatnog života za žene i muškarce opstaju i rodno zasnovani stereotipi i razlike u pogledu obaveza na radnom mjestu i po osnovu zaposlenja kao i obaveza koje su vezane za brigu o djeci i drugim zavisnim članovima porodice. Svi znamo da su žene najčešće te koje pri povratku sa porodiljskog uglavnom koriste bolovanje ili dane godišnjeg odmora ukoliko im se dijete razboli. U privatnom sektoru čestu čuju pridike od poslodavaca “pa zar opet”! Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskog parlamenta i Savjeta od 2019. godine o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i njegovatelja utvrđuje minimalne zahtjeve u pogledu očinskog odsustva, roditeljskog odsustva i odsustva radi brige o drugim članovima porodice, kao i minimalne zahtjeve u pogledu fleksibilnih uslova rada za radnike koji su roditelji ili njegovatelji. Cilj Direktive je i veće učešće žena na tržištu rada i ostvarivanja punog potencijala i njihove finansijske nezavisnosti.”, zaključila je Svjetlana.

Jasmina Omerbegović, majorica u Oružanim snagama BiH/MO BiH je prezentovala temu “Uloga muškaraca u ostvarivanju ravnopravnosti spolova u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine”.

Rezultate istraživanja “Otac na porodiljskom odsustvu” predstavila je Amina Dizdar u ime Sarajevskog otvorenog centra.

O iskustvu korištenja roditeljskog odsustva govorio je Hari Hamzić, stručni savjetnik u Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH. Psiholog iz Udruženja “Feniks” Tuzla Bojan Šošić je dao osvrt na Ostvarivanje ravnopravnosti spolova i mentalno zdravlje muškaraca.

Autor knjige “Kritika toksične muškosti” i novinar Nikola Vučić je usmjerio pažnju na iskustva i izazove sa kojima se sreću muškarci u bosansko-hercegovačkom društvu.

Obilježavanje Međunarodnog dana muškaraca je održano u Plavoj sali PS BiH u Sarajevu, a kompletnu manifestaciju je moderirao Adnan Rondić.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti