Rodno zasnovana diskriminacija i gorka iskusta mobinga

U okviru saradnje sa novinarima/kama u sklopu projekta “Osnaživanje pružalaca pravne pomoći za borbu protiv diskriminacije na temelju roda na tržištu rada, u BiH” donosimo vam tekst novinarke portala fokus.ba Mirne Duhaček, o rodno zasnovanoj diskriminaciji i pružaocima besplatne pravne pomoći.

„Tiha revolucija je pokrenuta, radnici više neće da šute“, optimističan je Dražan Pejaković, osnivač Radničkog pokreta, koji smatra kako su se radnici ranije rjeđe odlučivali reagovati na probleme s kojima se susreću, jer nije imao ko da ih zastupa i zašititi. Sada za obespravljene radi tim od 46 advokata iz cijele BiH. Uposlenici u realnom sektoru u Bosni i Hercegovini uskoro će dobiti svoju verziju sindikata. Riječ je o Radničkom pokretu iza kojeg stoji Dražan Pejaković. Nakon što je na teži način, na vlastitoj koži, osjetio šta znači kad se gaze prava radnika, odlučio je, poučen vlastitim iskustvom, angažovati se i pomoći drugima da ne bi doživjeli isto što i on. Osnovao je Facebook grupu Crna lista poslodavaca Republike Srpske koja je za kratko vrijeme narasla na 35 hiljada članova. Grupa je za mnoge postala prostor slobode, pa su se u njoj masovno počela dijeliti gorka iskustva mobinga, diskriminacije i različitih oblika iskorištavanja i omalovažavanja od strane poslodavaca.

ŽENE NAJVIŠE ISPAŠTAJU

Kako bi povjerenje koje je dobio dodatno opravdao, odlučio je osnovati udruženje. Iako je Radnički pokret u povojima – tek je najavljena ulična kampanja po bh. gradovima tokom koje će informisati građanstvo o uslugama i ciljevima te početi skupljati članove – Pejaković već 19 mjeseci s timom advokata iz cijele BiH pomaže obespravljenim radnicima.

„Najveći dio prijava koje dobijemo odnosi se na rodno zasnovanu diskriminaciju. Žene najviše ispaštaju“, kaže u razgovoru za Fokus Pejaković.
Upravo to je pokazalo i drugo istraživanje Helsinškog parlamenta građana (HPG) Banjaluka autorice Svjetlane Ramić Marković, provedeno 2021. godine, pod nazivom „Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada u Bosni i Hercegovini“ – čak 46% žena i 15% muškaraca izjavilo je da su iskusili diskriminaciju zasnovanu na polu na svom radnom mjestu. Međutim, kako se navodi u istraživanju, od osoba koje su doživjele takvu diskriminaciju, 78% žena i 69% muškaraca to nije prijavilo nadležnoj instituciji, dok je samo sedam žena pokrenulo sudski postupak zbog diskriminacije u radu.

Cijeli člana dostupan na: https://www.fokus.ba/

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti