Sa studentima/cama Akademije umjetnosti o Smjernicama

Helsinški parlament građana je u saradnji sa Fondacijom Udružene žene održao 15. novembra još jednu prezentaciju Smjernica za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja koje je UNI BL usvojio još 2020. godine.

Studenti i studentice Akademije su sa velikom pozornošću učestvovali u diskusiji, dijeleći iskustva seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja sa kojim su se oni ili njihovi bližnji susretali. Studenti/ce su naglasili da je rodno zasnovano uznemiravanje sve prisutnihe kroz vršnjačko nasilje u osnovnim i srednjim školama, te da bi se usvajanje sličnog internog akta trebalo inicirati i kroz primarno i sekundarno obrazovanje.


Predstavljanje Smjernica smo organizovale u sklopu projekta „Banja Luka – Grad sa nultom tolerancijom na seksualno nasilje i seksualno uznemiravanje – faza II“koji je podržan od UN Women Bosnia and Herzegovina a finansiran od strane Švedske, a kojeg u BL implementira Fondacija Udružene žene.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti