O rodno zasnovanom nasilju sa UniCredit bankom

Helsinški parlament građana je započeo kampanju #16danaaktivizma protiv nasilja nad ženama gostovanjem u prvom podkastu UniCredit banke Banja Luka. Kampanju je 1991. godine pokrenuo Globalni ženski institut za liderstvo i od tada, ova kampanja se korist kao poziv na uklanjanje svih oblika nasilja nad ženam kako bi se podigla svijest o prisustvu različitih oblika nasilja nad ženama.

U razgovoru sa voditeljicom podkasta i uposlenicom UniCredit banke predstavnica HPG govorila je o prisutnosti rodno zasnovne diskriminacije i važnosti pravovremenog odgovora na prisustvo nasilja nad ženama. Takođe je bilo riječi o rodno zasnovanoj diskriminaciji na tržištu rada i mjerama koje poslodavac može da donese kako bi minimizirao svaki oblik verbalnog, fizičkog i seksualnog nasilja, a učešće u podcastu je uzelo stotinjak uposlenika/ca banke.

Ovo je prva u nizu planiranih aktivnosti saradnje sa privatnim sektorom koji je važan faktor u kreiranju društva koje ima nultu toleranciju prema svakom obliku nasilja nad ženama.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti