Oboljeli od PTSP

Tema sedmog „Doručka sa novinarima”, koji je 21. avgusta organizovan u Banjoj Luci, bili su problemi osoba oboljelih od posttraumtskog stresnog poremećaja (PTSP).

Klinička psihologinja Tatjana Popović novinarima je skrenula pažnju na potrebu što pozitivnijeg izvještavanja o oboljelim od PTSP. „Dokazano je da učestali medijski napisi o samoubistvima utiču na povećanje broja samoubistava”, objasnila je Popovićka dodajući da u RS još nema specijalizovanog savjetovališta u kojem bi se liječile osobe oboljele od PTSP, kao ni dovoljno stručnog kadra koji bi radio sa njima.
U Republici Srpskoj do sada je provedeno samo jedno istraživanje o osobama oboljelim od PTSP među boračkom populacijom. Istraživanje je rađeno na uzorku od 600 ispitanika i pokazalo je da čak 45,4% demobilisanih boraca ima neke od simptoma PTSP.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti