Od septembra prošle godine BIH u totalnom zastoju na putu ka EU

Direkcija za evropske integracije BiH sačinila je analizu za potrebe Parlamenta BiH o ispunjavanju uslova za pristupanje EU, posebno od septembra 2018. do danas. Podaci su dosta poražavajući.

Naime, kako se ističe, uprkos zaključku Savjeta ministara BiH iz septembra 2018., većina institucija BiH nije intenzivirala aktivnosti niti je došlo do promjena u izradi novih ili izmjena važećih propisa koje je neophodno uskladiti s važećim Acquisem, a s ciljem ispunjenja obaveza usklađivanja postojećeg i budućeg zakonodavstva BiH s pravnom stečevinom EU iz člana 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

U prošloj godini urađeno je takođe malo. Tako je u 2018. godini usvojen svega 51 propis koji je usklađivan sa Acquisem i kojim se ispunjavaju obaveze BiH u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Zvuči gotovo frapantno da je Parlamentama skupština BiH, prema navodima DEI-ja, usvojila svega dva propisa, dok je Savjet ministara usvojio tek devet.

Još frapantnije zvuči infomacija o tome da je su u oblasti slobode kretanja robe aktivnosti na daljem preuzimanju Acquisa od 2011. godine zaustavljeni. Tako se navodi primjer da Zakon o mjeriteljstvu koji je donesen 2001. godine od tada nije usklađivan.

Takođe, BiH je dužna da donese novi zakon o poštama, koji će biti usklađen s evropskom pravnom stečevinom i strategiju razvoja poštanskih usluga, kao i da uskladi podzakonske akte iz oblasti javnih nabavki.

Nadalje, loše stojimo u oblasti prava intelektualnog vlasništva, u oblasti konkurentnosti, informacionom društvu i medijima, sigurnosti hrane, transportne politike, energetike i zaštite potrošača.

Izvor: Klix.ba

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti