Održan okrugli sto ” Platforma ženskih prioriteta u politikama tranzicione pravde u BiH”

Helsinški parlament građana Banja Luka i Fondacija Udružene žene, članice Inicijative Mir sa ženskim licem  su juče, 23.11.2022. u Banjaluci organizovale okrugli sto s ciljem ažuriranja Platforme ženskih prioriteta u politikama tranzicione pravde u BiH. Ova Platforma je izrađena 2016. godine nakon niza radionica i konsultativnih sastanaka na kojima je učestvovalo 65 žena iz Sarajeva, Banja Luke, Bijeljine, Tuzle, Bratunca, Bosanske Gradiške, Žepča, Višegrada, Mostara, Bihaća, Bosanskog Grahova, Modriče, Zenice, različitih starosnih, obrazovnih i etničkih profila.

Na okruglom stolu smo diskutovali/e i mapirali aktuelne izazove integrisane sigurnosti sa kojima se suočavanju žene u BiH, sa osvrtom na posljedice novih bezbjedonosnih prijetnji kao što su panemija, radikalni ekstremizam, prirodne katastrofe i drugi traumatični događaji koji mogu prouzrokovati ozbiljne promjene na svakodnevni život žena, ali i osvrtom na aktivnosti i mjere koje su do sad preduzete u ovoj oblasti. 

Zaključci i preporuke sa ovog okruglog stola, i još dva koja su održana u Livnu i Tuzli će biti osnova za ažuriranje Platforme koja će članicama Inicijative Mir sa ženskim licem biti važan zagovarački alat u nastojanjima da se prepoznati prioriteti žena nađu u državnim strateškim dokumentima kao što su Akcioni plan za primjenu Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 “Žene, mir i sigurnost” u BiH, Gender Akcioni plan i dr.

Okrugli sto je dio projekta “Mir sa ženskim licem – Ženska inicijativa za suočavanje s prošlošću” koji Fondacija “Lara” Bijeljina i “HO Horizonti” Tuzla realizuju u partnerstvu sa još 11, pretežno ženskih, organizacija civilnog društva iz BiH i zajedničkim akcijama zagovaraju rodno odgovorne politike tranzicione pravde i izgradnju mira i integrisanje rodnog aspekta u kulturu sjećanja u javnom prostoru.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti